Maurits von Martels (foto: CDA)

 

 

BINNENLAND (DEN HAAG) – Het pleidooi van Maurits van Martels tijdens het CBR-debat om de leeftijdgebonden keuring voor weggebruikers af te schaffen, heeft vandaag gehoor gekregen bij minister Cora van Nieuwenhuizen. Zij gaf aan het voorstel nader te willen onderzoeken.

Met zijn vurig pleidooi brak de CDA-politicus een lans voor duizenden weggebruikers die nu maandenlang wachten op een keuring en verlenging van hun rijbewijs terwijl ze kerngezond zijn. Bijkomend voordeel is dat de werkdruk bij het CBR flink zal afnemen zodat de organisatie energie kan steken in het sneller afwikkelen van lopende processen.

Gisteren kwam het nieuws naar buiten dat de minister automobilisten die ouder zijn dan 75 jaar een jaar langer wil laten doorrijden zonder keuring en verlenging van hun rijbewijs. Nu moeten ouderen die willen blijven rijden na hun 75e een nieuw rijbewijs aanvragen, evenals een gezondheidsverklaring. Om te bepalen of het wel veilig is om achter het stuur te zitten moeten ze medisch gekeurd worden. Het aanvragen van die rijbewijzen kost het CBR veel tijd en ander werk dreigt daardoor onder te sneeuwen, zo blijkt uit de brief van de minister van Infrastructuur en Waterstaat aan de Tweede Kamer.

De minister zegt zich vooral zorgen te maken over automobilisten die bij het CBR komen voor een medische verklaring na een ziekte of operatie. Zij moeten veel langer dan de gebruikelijke termijn wachten op een verklaring dat het weer verantwoord is om te rijden.
Soms gaan ze toch de weg op of vullen de medische verklaring niet naar waarheid in. ‘Dit is vanuit het oogpunt van verkeersveiligheid een risicocategorie die juist prioriteit zou moeten krijgen’, schrijft Van Nieuwenhuizen aan de Tweede Kamer.

Daarom wil ze kijken of het mogelijk is om het rijbewijs van de 75-plussers administratief te verlengen. De bedoeling is dat die dan niet meer, zoals nu soms het geval is, met een verlopen document rondrijden. Het gaat trouwens wel om oudere automobilisten die gezond zijn en geen medische achtergrond hebben. Ze zullen via internet ook de vraag krijgen of ze nog wel veilig kunnen rijden. Er komt een online zelfscan voor senioren.

Hieronder de reactie van minister Van Nieuwenhuizen (met dank aan de NOS).

Naar aanleiding van het debat gaf minister Van Nieuwenhuizen van Infrastructuur aan te willen onderzoeken of de verplichte keuring voor 75-plussers voor het verlengen van hun rijbewijs kan worden afgeschaft. Die toezegging deed ze na aandringen van CDA en 50Plus in het debat over de lange wachttijden bij het CBR, de instantie die rijbewijzen uitgeeft.

Nu moeten ouderen die willen blijven rijden na hun 75e een nieuw rijbewijs aanvragen, evenals een gezondheidsverklaring. Om te bepalen of het wel veilig is om achter het stuur te zitten moeten ze medisch gekeurd worden. De minister wil dit stelsel vernieuwen en daarbij kijken of de verplichte keuring kan verdwijnen.

“Als blijkt dat het afschaffen van die keuring niet zorgt voor een verminderde verkeersveiligheid moeten we dit serieus onderzoeken”, zegt Van Nieuwenhuizen. Het aanvragen van die rijbewijzen kost het CBR veel tijd en ander werk dreigt daardoor onder te sneeuwen.

Jaar doorrijden als tijdelijke maatregel

Gisteren zei de minister al te willen bekijken of automobilisten die ouder zijn dan 75 jaar een jaar kunnen doorrijden zonder keuring en verlenging van hun rijbewijs. Van Nieuwenhuizen denkt met deze maatregel 160.000 mensen te kunnen helpen. Over twee weken laat ze aan de Tweede Kamer weten of deze maatregel kan worden ingevoerd. “Ik moet wel weten of het CBR dit aankan en of dit niet de chaos vergroot”, zegt ze. Deze maatregel zal een jaar duren, daarna moet het CBR de achterstand hebben weggewerkt.

Door die achterstanden verloopt het rijbewijs bij sommige 75-plussers, terwijl ze wachten op hun nieuwe rijbewijs. Daardoor kunnen ze niet meer de weg op. Van Nieuwenhuizen hoopt dat probleem op te lossen met deze tijdelijke maatregel.