DALFSEN – De energietransitie heeft heel wat voeten in aarde en de vraag is hoe we afscheid kunnen gaan nemen van fossiele brandstoffen als aardgas en olie. Is zonne-energie de oplossing of moeten we het zoeken in windmolenparken of misschien wel in een combinatie van die twee? Waterstof wordt ook steeds vaker genoemd als energiedrager. In het Drentse Hoogeveen wordt een woonwijk gebouwd die volledig gaat draaien op waterstof. Architect Kees Hofstee uit Ommen (tevens Statenlid voor de VVD in Overijssel) is daar nauw bij betrokken. Vooralsnog is het vooral zonne-energie wat de klok slaat. In het Roode Hert in Dalfsen werd een informatiebijeenkomst gehouden over een grootschalig zonnepark dat in de buurt van de Hoevenweg moet komen. Daar wilde Frank Buschman van VechtdalLeeft TV het fijne van weten.