Een andere inwoner staat daar 180 graden tegenover. Uitbreiding hoeft van hem niet. “Het is een dorp en dat moet zo blijven. Ik vind het geen ramp dat de huizen duurder worden. Vroeger heb ik er veel voor moeten laten om een woning te kunnen kopen. Het lijkt wel of dat vandaag de dag niet aan de orde is.”
Tijdens de informatiebijeenkomst op woensdagavond vertelden wethouder Ruud van Leeuwen en David Roemer van de gemeente Dalfsen over het voorstel aan de gemeenteraad inzake de vestiging van het voorkeursrecht en wat dat nu eigenlijk betekent de mensen die in dat gebied wonen. Van de circa dertig belangstellenden was er een handjevol mensen dat kritische vragen stelde. “Kunnen we bezwaar maken” was er een van en om gelijk het antwoord maar te geven: ja, dat kan, maar dan wel voor 5 april. Daarnaast wilde men weten wat er procedure is als de kinderen de woning erfen, maar ook of men de woning mag platgooien om daar vervolgens een nieuw huis te bouwen. Op al deze vragen hadden David Roemer en de aanwezige jurist van de gemeente een antwoord. In mei gaat het voorstel omtrent het voorkeursrecht naar de gemeenteraad. In november moet het definitieve plan klaar zijn.
Audiofragment: Joop Bekedam over de kansen die nieuwe woonwijken voor ondernemers kunnen hebben. De toekomst van zijn dierentuin ziet hij in ieder geval zonnig in.