BINNENLAND – Minder eiwit in het voer, extra weidegang en mest aanlengen met water. Met dat plan voor de melkveehouderij wil het Landbouw Collectief de stikstofcrisis te lijf gaan. Ook moet er een fonds komen om de kosten op te vangen. Het collectief denkt daar de komende vijf jaar 2,9 miljard euro voor nodig te hebben. Extra weidegang is trouwens niet voor alle boeren praktisch uitvoerbaar. Bij sommigen ligt het weiland aan de overkant van een weg. Het afzetten van de weg en het opdrijven van de koeien zorgt in die gevallen voor verkeersoverlast en extra personeelskosten. Dat meldt René Bouwmeester in het agrarisch vakblad Nieuwe Oogst.


De dertien boerenorganisaties die samen het Landbouw Collectief vormen, hebben dit voorstel woensdag aangeboden aan het kabinet. De boeren komen met oplossingen die volgens hen praktisch uitvoerbaar zijn en snel tot resultaat leiden. De drie technische maatregelen zijn naar verhouding niet duur, maar kosten wel geld.
Hiervoor moeten middelen beschikbaar komen, vindt het collectief. Ook de stoppers- en saneringsregeling in de varkenshouderij zorgen ervoor dat er op korte termijn stikstofruimte vrijkomt. Voor het draagvlak in de sector is het cruciaal dat boeren zelf de keuzes kunnen maken die het beste bij hun bedrijfsvoering passen.

Het plan van aanpak kan er volgens het collectief voor zorgen dat Nederland het stikstofdebacle vlot te boven komt en niet afglijdt richting een economische recessie. Voor het vergoeden van de kosten bij invoering van maatregelen en doorontwikkelen van maatregelen en systemen die nog niet praktijkrijp zijn, is een fonds nodig van 2,9 miljard euro voor de komende vijf jaar. Hiervan moet 0,5 miljard euro meteen beschikbaar zijn voor invoering van de voorgestelde drie technische maatregelen in de melkveehouderij en voor een versnelling van de plannen in de varkenshouderij.

In de 2,9 miljard euro zijn ook de middelen inbegrepen voor een correcte afhandeling van de gedwongen sanering in de nertsenhouderij en de in ontwikkeling zijnde sectorplannen voor de kalver- en pluimveehouderij. Dat de nertsenhouderij in het plan is opgenomen, komt omdat het collectief het verbod op de nertsenhouderij per 2024 ziet als een schoolvoorbeeld van politieke willekeur, slecht beleid en een besluit met een slechte afhandeling.