(foto: Flickr Creative Commons / Barnaby_S)

 

 

OVERIJSSEL – Statenlid Henk Veltkamp van de VVD in Overijssel heeft het provinciebestuur vragen gesteld over de komst van de wolf naar Overijssel en de gevolgen voor de agrarische sector. Persoonlijk vindt hij dat de natuurwaarde van de wolf niet opweegt tegen de risico’s die het oplevert voor bijvoorbeeld schapenhouders. Hij maakt zich zorgen over de komst van de wolf. Dat schrijft Martijn van Rossum in het agrarisch vakblad Nieuwe Oogst.

U maakt zich zorgen over de komst van de wolf?

“Dat klopt. Als er een roedel wolven door onze provincie gaat zwerven, dan is dat een groot risico. Kijk maar naar wat voor schade die paar wolven dit jaar al onder schapen hebben aangericht. Ons land is daar niet geschikt voor. We hebben cultuur-natuur, geen grote aaneengesloten natuurgebieden. Voor degene die driehoog in een flat in Amsterdam woont, is het wellicht leuk, maar mensen op het platteland denken er vaak anders over.”

De komst van de wolf is snel gegaan

“Ja, wat dat aangaat, moet ik een compliment geven aan degenen die verantwoordelijk zijn voor het natuurbeleid. Het gaat goed met heel veel soorten. Dat geldt ook voor de vos. Daarmee gaat het zelfs zo goed dat de weidevogels het nakijken hebben.”

Wat verwacht u van gedeputeerde Hester Maij?

“Wij zullen er ongetwijfeld binnenkort over spreken in de Provinciale Staten en ik zou willen dat de gedeputeerde onze wensen meeneemt naar het Interprovinciaal Overleg (IPO). Daar wordt gesproken over fase twee van het wolvendraaiboek. Als dat niet naar tevredenheid is, zullen we als provincie zelf onze maatregelen moeten treffen. Desnoods moeten we dan de jacht op de wolf openen.”

Wat voor wensen heeft u?

“Dat we afspreken dat de wolf wordt gehouden in een goed afgerasterd gebied van een grondbezitter van 1000 tot 2000 hectare dat wordt beheerd door bijvoorbeeld een natuurbeherende organisatie. Dat kan in Overijssel, maar misschien ook op de Veluwe. Diegene is er dan ook op aan te spreken. Het is voor mij onbestaanbaar dat we wolven los door de provincie laten zwerven. Dat geeft te veel risicio.”

Is er politiek draagvlak voor afschot?

“Dat durf ik niet te zeggen. Er zijn veel natuurliefhebbers in onze provincie die de wolf graag zien komen. En de verkiezingen komen eraan. Ik sluit niet uit dat het een belangrijk verkiezingsthema wordt. Daarover zullen we met elkaar het debat moeten voeren.”

De wolf is toch Europees beschermd?

“We zullen het goed moeten onderbouwen en daarvoor is waarschijnlijk onderzoek nodig. We zullen eerst ook het draaiboek moeten afwachten, om te kijken wat daarin wordt afgesproken.”