(foto: RTV Oost)

 

BINNENLAND – Bijna 117 miljoen euro. Dat heeft de uitbreiding van Lelystad Airport tot nu toe gekost. Dat is de zeer voorlopige tussenstand van het onderzoek van RTV Flevoland en Follow the Money (FtM) naar alle kosten van het project. Heel veel bedragen zijn (nog) niet bekend. RTV Flevoland en FtM doen onderzoek nadat het onderwerp ‘Lelystad Airport’ in november de meeste stemmen kreeg bij de FlevoPitch. Oud-gezagvoerder Ruud Holswilder vroeg zich af wat er klopt van de berichten dat de uitbreiding tot vakantievliegveld al 200 miljoen heeft gekost. Een bedrag dat steevast in verschillende media opduikt. Daarover bericht RTV Flevoland op haar website.

Tot dat bedrag loopt de optelsom van RTV Flevoland en Follow the Money tot nu toe nog niet op, wat niet betekent dat het niet klopt. Feit is dat heel veel uitgaven niet in jaarverslagen en jaarrekeningen zijn terug te vinden. De voornaamste bron met concrete bedragen zijn de jaarverslagen van Royal Schiphol Group, de eigenaar van de Flevolandse luchthaven. Die heeft sinds 2016 116,9 miljoen euro gestoken in de bouw van de nieuwe terminal met bijbehorende parkeerterreinen en toegangswegen, in de verlenging van de start- en landingsbaan tot 2.700 meter, aanleg van de taxibaan en in de verhoging van de verkeerstoren. Ontbrekend zijn kosten voor de inrichting van de terminal, het opzetten van een eigen brandweerkorps met materieel en de extra personeelskosten, om er een paar te noemen.
Onduidelijk is ook hoeveel er is uitgegeven door Luchtverkeersleiding Nederland (LVNL) aan het ‘Programma realisatie verkeersleiding Lelystad Airport’. Daaronder valt niet alleen de aanschaf van dure navigatieapparatuur, maar ook het ontwerpen van de vliegroutes die op het ‘Oude Land’ voor zoveel onrust hebben gezorgd.

Sinds 2009 zijn voor Lelystad Airport stapels onderzoeksrapporten gemaakt in opdracht van Schiphol en het ministerie van Infrastructuur en Waterstaat. In 2009 kwam de eerste versie van de milieu effectrapportage (mer) gereed waarop de bestaande plannen zijn gebaseerd. Ingenieur Leon Adegeest van actiecomité HoogOverijssel en woonachtig in het Overijsselse Dalfsen, ontdekte fouten in de geluidsberekeningen van het vliegverkeer waardoor de mer over moest. Daarna zijn nog verschillende onderzoeken gedaan. Op dit moment wordt nagegaan of Adegeest gelijk heeft met zijn bewering dat er ook bij stikstofberekeningen bewust fouten zijn gemaakt.

Het Rijk, de provincie Flevoland en gemeenten Almere en Lelystad hebben ook geld gestoken in de uitbreiding van de luchthaven: in wegen, bedrijventerrein Lelystad Airport Businesspark, in openbaar vervoer. Deels zijn de bedragen helder, vaak niet. RTV Flevoland en Follow the Money kijken ook naar de kosten van de Alderstafel Lelystad, het overlegorgaan van kabinetsadviseur Hans Alders met de provincie en gemeenten Almere, Lelystad, Zeewolde, Dronten en enkele belangenorganisaties dat van 2009 tot 2018 heeft gefunctioneerd.

Tweede Kamerleden werden benaderd met de vraag wat zij weten over de kosten. Verrassend genoeg hebben politici die het dossier Lelystad Airport zeer kritisch volgen geen idee en vinden het ook niet echt belangrijk. De 117 miljoen euro is dus nadrukkelijk een tussenstand. Om meer inzicht in de kosten te krijgen, hebben RTV Flevoland en Follow the Money de betrokken bedrijven, overheden en instanties per e-mail om uitgebreide aanvullende informatie gevraagd. Wordt vervolgd.