DALFSEN – De gemeente Dalfsen heeft dit jaar 500.000 euro minder inkomsten. Dit komt door het negatieve effect van de septembercirculaire op het gemeentefonds. “Dit frustreert ons enorm en het werkt demotiverend”, reageert wethouder Jan Uitslag. Dat meldt RTV Oost.

De septembercirculaire informeert de gemeenten jaarlijks in september over de omvang en de verdeling van verschillende uitkeringen uit het gemeentefonds. Ook staat er informatie in over andere financiële onderwerpen die voor gemeenten van belang zijn.

“Tekort niet in twee maanden wegwerken”
Uitslag verwacht het tekort op te kunnen vullen uit de algemene reserves. Het tekort in twee maanden wegwerken ziet hij niet zitten.

Raadsleden lieten zich in de raadscommissie kritisch uit over de maatregel van de rijksoverheid om de gemeente op te zadelen met deze tekorten. “Ik had meer stabiliteit vanuit de rijksoverheid verwacht”, zegt Herman Kleine Koerkamp van Gemeentebelangen.