REGIO – Vanwege de droogte beperkt het Waterschap Drents Overijsselse Delta het aantal dagelijkse schutmomenten voor de recreatievaart bij de sluizen Vilsteren en Vechterweerd tot vijf. Elke keer dat er wordt geschut stroomt er 500.000 liter water uit de Vecht naar lager gelegen gebieden.

De Vecht is een regenwaterrivier en door de droogte is het waterpeil laag. Door minder vaak te schutten, wordt er meer water bespaard en kan het langer worden vastgehouden. De maatregel geldt voor beide vaarrichtingen. Er wordt dagelijks geschut om 09.00, 11.00, 13.00, 15.00 en 17.00 uur.
Doordat er geen of zeer weinig regen valt, moet het waterschap op andere manieren zorgen dat er zuinig met het water in sloten, kanalen, weteringen en rivieren wordt omgegaan. Beperkt schutten is daarvan een voorbeeld.