OMMEN – Oud-fractievoorzitter voor het CDA in Zwolle Judith Compagner is door het CDA in Ommen gevraagd aan de slag te gaan als informateur van de nieuwe gemeenteraad.

De Zwolse leerde het openbaar bestuur van binnenuit kennen. Ze werkte bij verschillende bestuurslagen, variërend van de gemeente, provincie, het rijk en Europa.

In het dagelijks leven is Compagner adjunct-directeur van het Trendbureau Overijssel, een onafhankelijke organisatie die toekomstverkenningen maakt als input voor de politieke (lokale en provinciale) besluitvorming in Overijssel. Daarnaast is zij actief in het landelijke en Overijsselse bestuur van de bestuurdersvereniging van het CDA.

Compagner begint na Pasen met de eerste gesprekken met als rode draad het ‘Ommer Akkoord’. Daarbij is een rol voor de inwoners van de gemeente Ommen weggelegd. Daarnaast zal zij de partijen vragen welke punten zij in het ‘Ommer Akkoord’ willen hebben en welke ideeën er zijn over het toekomstige college, alsmede de samenwerkende partijen. Als die gesprekken zijn geweest, dan worden de resultaten tijdens een openbare bijeenkomst bekend gemaakt. Vanzelfsprekend wordt er ook gekeken naar de vervolgstappen.

Naar alle waarschijnlijkheid wordt de bijeenkomst volgende maand al gehouden.