OVERIJSSEL / HOONHORST – Van de stuw Aalsholsterpad tot het gemaal Linterzijl en De Vlierhoek heeftt de watergang Marswetering al natuurvriendelijke oevers gekregen, worden er waterbergingen gerealiseerd en zijn er inmiddels drie vispassageplekken aangelegd. Het Waterschap Drents Overijsselse Delta heeft er zelfs een speciale app voor ontwikkeld zodat geïnteresseerden de voortgang van a tot z kunnen volgen. Deze BouwApp is gratis te downloaden. Na installatie zoeken naar ‘Marswetering’ en toevoegen aan ‘favorieten’ en bij elke nieuwe update krijgt u een berichtje.

Dinsdag 13 februari doet het waterschap tijdens een inloopbijeenkomst uit de doeken hoe men het beheer en onderhoud van de vernieuwde watergang wil gaan aanpakken en vertellen specialisten over de het voorlopig ontwerp. Benieuwd naar wat er staat te gebeuren? Loop dan tussen vier en half zes of ‘s avonds van zeven tot negen binnen bij Zaal Kappers aan de Kerkstraat in Hoonhorst.

Met het project Marswetering wil het waterschap de oevers natuurvriendelijker maken, de waterkwaliteit en de manier van onderhoud verbeteren, drie stuwen ‘vispasseerbaar’ maken en ruimte creëren voor waterberging. Tussen het gemaal Linterzijl en de stuw Ganzenpad is de Marswetering zelfs verlegd. Alles om ervoor te zorgen dat het water beter kan worden aan- en afgevoerd.

Momenteel gebeurt het maaien en onderhouden van de Marswetering vooral vanaf het water, maar als alles klaar is wordt het onderhoud vanaf de kant gedaan. Het maaisel dat hierbij vrijkomt, blijft achter op de percelen van de agrariërs zodat zij dit kunnen gebruiken als grondstof om de bodemvruchtbaarheid te verbeteren. Bodemspecialist Coen ter Berg ziet maaisel niet als afval, integendeel zelfs. Hij vertelt erover tijdens de bijeenkomsten.

Het waterschap heeft het project Marswetering opgesplitst in twee delen. De eerste fase begon vorig jaar en is naar alle waarschijnlijkheid eind april afgerond. Dan is het bovenstroomse gebied van de stuw Vilsterskerkpad tot aan de stuw Aalshorsterpad helemaal klaar. De tweede fase begint eind dit jaar. Dan wordt de landbouwzone aangepakt. Dat is gedeelte vanaf de stuw Aalsholsterpad tot aan het gemaal Linterzijl.

 

(foto’s: Waterschap Drents Overijsselse Delta)