Hans de Boer was een moment sprakeloos toen hij van burgemeester Han Noten de Penning van Verdienste kreeg (foto: Wim Schrijver / DalfsenNet)

 

 

DALFSEN – “Een stevig onderhandelaar en koppig. Laat ik daar eerlijk in zijn. Maar ik vind het aangenaam en prettig wat je allemaal hebt gedaan”, aldus burgemeester Han Noten maandagavond tegen Hans de Boer van de Historische Kring Dalfsen toen hij kort terugblikte op de besprekingen rondom de verhuizing van de vereniging naar de Trefkoele+. Voor zijn belangeloze inzet in het verleden op allerlei terreinen en vijftien jaar voorzitterschap van de historische vereniging, kreeg scheidend voorzitter De Boer de Penning van Verdienste van de gemeente Dalfsen. Normaal gesproken zit hij niet om woorden verlegen, maar tijdens dat markeringsmoment viel De Boer toch even stil. 

Voor de Dalfsenaar was het een bewogen dag die was begonnen met het rooien van acht berken van dertig meter hoog omdat ze waren aangetast door de berkenzwam. De bomen stonden daar al zeker honderd jaar en waren bepalend voor het landschap. Het stokje, of eigenlijk de voorzittershamer, droeg Hans de Boer maandagavond tijdens de jaarvergadering over aan Jan Sibelt die al jarenlang zijn redactionele steentje bijdraagt aan het blad ‘Ons Dalfsen’.

“Als je het kunt doen, moet je het doen”, zei Sibelt over de aanvaarding van het voorzitterschap om daar, terwijl hij rondkeek, aan toe te voegen dat de vereniging door de gemiddelde leeftijd van de leden kwetsbaar is en dat verjonging een ‘must’ is. De komende tijd zal de Historische Kring actief leden gaan werven.

Naast zijn benoeming tot erelid kreeg De Boer van het bestuur onder meer een legpuzzel, verwijzend naar vijftien jaar puzzelen om de vereniging te laten groeien en bloeien. Huisfotograaf Carolien Prins, die tijdens de archeologische opgravingen in Oosterdalfsen soms letterlijk op de knieën zat om alles vast te leggen, overhandigde hem een unieke uitgave van ‘Ons Dalfsen’ waarin zij in woord, maar vooral beeld, de bestuursloopbaan van De Boer schetst. Als dank voor haar werk door de jaren heen kreeg zij uit handen van Ab Goutbeek, de naamgever van het centrum in de Trefkoele+, een gedenkpenning, vervaardigd van een scherf van een duizenden jaren oude trechterbeker.

Netwerker Hans de Boer heeft in zijn werkzame leven veel gedaan. Hij was directeur van de Heidemij (Arcadis) in Dalfsen, lijsttrekker en voorzitten van Gemeentebelangen, voorzitter van de Vrienden van Dalfsen en ijsclub Stokvisdennen en… hij reed twee keer de Elfstedentocht. Weliswaar één keer minder dan zijn vrouw Aukje, maar ach, verschil moet er zijn. Hij blijft lid van de Historische Kring Dalfsen en koestert het blad ‘Ons Dalfsen’. Hoewel bestuurder af, zal hij tijdens vergaderingen gevraagd en ongevraagd zijn mening blijven geven.