Programma Beleidsbepalend Orgaan

Vechtdal FM heeft als lokale omroep de taak om programma’s aan te bieden voor alle belangengroepen in de maatschappij. Hiertoe heeft de overheid het PBO in het leven geroepen. Het PBO staat voor Programma Beleidsbepalend Orgaan en zij houdt toezicht op de programmering van Vechtdal FM. Ieder lid vertegenwoordigt een (maatschappelijke) stromingen. Belangrijkste streven voor Vechtdal FM realiseren van programma’s waarmee in de verschillende behoeften van de stromingen wordt voorzien.

Het PBO wordt samengesteld uit personen die ieder worden aangewezen door één of meer organisaties of instellingen, die actief zijn binnen één van de stromingen uit de gemeenten waarvoor een zendvergunning is afgegeven. Voor Vechtdal FM zijn dit de gemeenten Dalfsen en Ommen. Het PBO dient representatief te zijn voor deze stromingen. Het PBO van Vechtdal FM bestaat uit:

Taken en bevoegdheden
Het PBO heeft de volgende taken en bevoegdheden:
– het vaststellen van het programmabeleid;
– toetsing van de in het programmabeleid verwoorde uitgangspunten;
– het geven van adviezen, gevraagd en ongevraagd, aan het bestuur;
– het opstellen van een jaarlijkse rapportage aangaande het gerealiseerde programmabeleid;
– het vaststellen van het huishoudelijk reglement;
– het opstellen van bindende voordrachten voor burgemeester en wethouders inzake de benoeming van leden van de programmaraad;
– het werven van leden van de programmaraad.

Statuten of reglement
De (wettelijke) bevoegdheden zijn neergelegd in de statuten van de stichting Lokale Omroep Dalfsen, Ommen, Nieuwleusen. Op basis van de Mediawet is een huishoudelijk reglement voor het PBO opgesteld.

Vergaderfrequentie
Het PBO vergadert vier keer per jaar.