Over Vechtdal FM

Vechtdal FM is al bijna 25 jaar de lokale radio voor de gemeenten Dalfsen en Ommen. Binnen dit gebied zijn er twee zendlocaties met twee verschillende frequenties (105.9 Nieuwleusen  106.3 Ommen en Dalfsen). We verzorgen we het lokale nieuws, de sport, kerkuitzendingen, politieke programma’s en uiteraard muziek. Iedere week zijn bijna 40 vrijwilligers in touw om alle programma’s weer mooi op de radio te krijgen.

Lokale radio in Nederland

Iedere lokale radio omroep is wettelijk verplicht om 50% van de programmering die tussen 7.00 uur en 23.00 uur (= 112 uur) wordt uitgezonden, te voorzien van een Informatie, Cultuur en Educatie karakter (ICE-normering). Concreet betekent dit dat tegenover ieder uur muziek een programma met een ICE karakter moet staan. Stel dat er 10 uur aan eigen programma’s worden geproduceerd, dan mag daar tegenover dus 10 uur muziek staan. De resterende 92 uur van de week (16 uur per dag voor de ICE normering x 7) – 20) moet het dan stil zijn op de radio of wordt het geluid van een ander radiostation ten gehore gebracht. De bijna 40 vrijwilligers bij Vechtdal FM produceren op dit moment 58 unieke programma uren per week.

De ICE normering kan op ieder moment in het jaar worden getoetst. Vechtdal FM wordt dan gevraagd om de programma’s van een hele week op te sturen en deze worden dan beoordeeld. Omdat dit landelijk niet wekelijks kan worden uitgevoerd, stelt de Mediawet dat er een soort klantenraad moet zijn. Deze klantenraad kennen wij als het PBO

We willen groeien

Momenteel zijn er veel initiatieven gaande om een professionelere uitstraling te realiseren. Zo hebben we sinds kort een nieuwe frisse huisstijl en komt er binnenkort een nieuwe website. Daarnaast is er een Muziek Commissie in het leven geroepen die verantwoordelijk is voor het verbeteren van de kwaliteit van de programma’s. Op initiatief van de Muziek Commissie zijn alle jingles opnieuw ingesproken door Arno Lubbinge (stem van Hart van Nederland) en is er een opleidingsprogramma voor nieuwe (jeugd) leden ontwikkeld. De commissie Techniek is, met goedkeuring van het Agentschap Telecom, bezig met het verbeteren van ons uitzendsignaal en het herpositioneren van de masten. De aanvraag ligt inmiddels bij de gemeente Dalfsen. Het zijn allemaal leuke ontwikkelingen die veel tijd en energie vragen, maar vooral energie geven.

Om onze groei door te kunnen zetten zijn wij op zoek naar versterking op verschillende vlakken.
Spreekt je dit aan en wil je bij een team horen dat iedere keer de lat een stukje hoger legt, dan willen we je graag uitnodigen voor een bezoekje aan onze studio en een gesprek. Concreet zijn we op zoek naar:

–    Programmamakers/ DJ’s
–    Technici – programma’s
–    Technici – buitentechniek
–    PBO leden
–    Commerciële talenten voor het verkopen van reclames
–    Talenten in vormgeving voor het maken van reclames en jingels

Toezicht door het PBO

Vechtdal FM heeft als lokale omroep de taak om programma’s aan te bieden voor alle belangengroepen in de maatschappij. Het PBO staat voor Programma Beleidsbepalend Orgaan en zij houdt toezicht op de programmering van Vechtdal FM. Ieder lid vertegenwoordigt een (maatschappelijke) stromingen. Belangrijkste streven voor Vechtdal FM is het realiseren van programma’s waarmee in de verschillende behoeften van de stromingen wordt voorzien.

Het PBO wordt samengesteld uit personen die ieder worden aangewezen door één of meer organisaties of instellingen, die actief zijn binnen één van de stromingen uit de gemeenten waarvoor een zendvergunning is afgegeven. Voor Vechtdal FM zijn dit de gemeenten Dalfsen en Ommen. Het PBO dient representatief te zijn voor deze stromingen.

Wat kost dat nou?

Een jaar radio maken kost een hoop geld. Je zal begrijpen dat we hier niet mee te koop lopen, maar je kan je vast wel iets voorstellen bij de kosten van:
–    apparatuur in de studio
–    onderhoud aan zenders en masten
–    vergunningen en licenties
–    huur studio
–    reclame en promotie

Vechtdal FM is een financieel gezonde organisatie die aan haar jaarlijkse verplichtingen kan voldoen. Ongeveer de helft van het jaarlijkse budget van Vechtdal FM is afkomstig uit de omroepbijdrage van de gemeenten Dalfsen en Ommen. De andere helft dient te worden gefinancierd op basis van reclame inkomsten, locatie-uitzendingen en donateurs.

Stichting Lokale Omroep Dalfsen, Ommen, Nieuwleusen.

De Stichting Lokale Omroep Dalfsen, Ommen, Nieuwleusen; afgekort Stichting L.O.D.O.N. brengt lokaal en regionaal nieuws op een positieve en interactieve manier via tv, radio en internet. Het doel van Stichting L.O.D.O.N. is het creëren van een ‘wij-gevoel’ binnen de gemeenschap en het stimuleren van meer betrokkenheid bij zaken die spelen in en rond Ommen en Dalfsen. Het laten zien dat Ommen en Dalfsen bruist en leeft!

De werkzaamheden zullen in zodanige mate gericht zijn op de bevrediging van de in het Vechtdal (gemeente Dalfsen en gemeente Ommen) levende maatschappelijke, culturele, godsdienstige en geestelijke behoeften, dat de instelling geacht kan worden van algemeen nut te zijn.

De werkzaamheden worden door twee afdelingen verricht, te weten:

 1. De afdeling radio, handelend onder de naam Vechtdal FM tezamen met het verzorgen van een themakanaal dat handelt onder de naam nl;
 2. De afdeling televisie, social media en websitebeheer, handelend onder de naam VechtdalLeeft.

De stichting heeft geen winstoogmerk.

Beleid Stichting L.O.D.O.N.:

 • Het bieden van kwalitatief goede programma’s met de juiste diversiteit en gericht op alle bevolkingsgroepen in het Vechtdal;
 • Het verder professionaliseren van de uitvoerende organisatie;
 • Het verbeteren van de interne- en de marktcommunicatie;
 • Het professioneel onderhouden van contacten met het bedrijfsleven en instellingen;
 • Het verkrijgen van nieuwsgaring uit het Vechtdal;
 • Het zorgvuldig omgaan met de financiële middelen zodat de continuïteit wordt gewaarborgd
 • Het streven naar een samenwerking met het PBO op een zodanige wijze dat zo goed mogelijk afstemming kan plaats vinden tussen gewenste programmering en aangeboden programma’s

Het bestuur van L.O.D.O.N. bestaat uit twee bestuurders van de afdeling radio en 2 bestuursleden van de afdeling televisie.

Het bestuur van de stichting bewaakt de kaders waarbinnen de omroep zich beweegt en zorgt ervoor dat de doelstelling van de stichting wordt nagestreefd. De content van de tvzender wordt  verzorgd door een redactie en camerateam , bestaande uit een team van vrijwilligers, verenigingen en organisaties die actief zijn in Ommen en Dalfsen.

De radioprogrammering wordt verzorgd door programmamakers/dj’s, technici programma’s, technici buitentechniek.

Stichting L.O.D.O.N. heeft geen betaalde krachten in dienst. De radiozenders, tv zender en sociale media worden bemand en ingevuld door vrijwilligers.

Het bestuur bestaat uit de volgende personen:

 • Gerrit Westerman (voorzitter)
 • Jantina Hoving-Ensing (secretaris/penningmeester)
 • Marcel van de Vegt (bestuurslid)
 • Richard Klein (bestuurslid)
 • Cor de Feyter (bestuurslid)
 • Gerrit-Jan Heinen (bestuurslid)

In 2018 zal de organisatie en implementatie van de 3 afdelingen binnen Stichting L.O.D.O.N. verder worden ingevuld.

Redactie VechtdalLeeft

Heleen Oelering Tel. 06-39332529

Vechtdal FM/NL

0529-481048

ANBI gegevens:

Postadres Stichting L.O.D.O.N.

Willem van de Veldestraat 13

7731 MZ Ommen

Telefoonnummer: 0529 – 45 64 37 / 06 – 38 39 15 00

e-mailadres: tinyhoving54@gmail.com

Websites:

www.vechtdalleeft.nl

www.vechtdalfm.nl

www.vechtdalnl.nl

KvK nummer: 41024538

RSIN nummer: 802677022

Beloningsbeleid: Er wordt geen andere beloning dan een vergoeding voor gemaakte onkosten verstrekt.

Financiële jaaroverzichten: zie hieronder