De top drie van de Overijsselse energie-beweging op het podium (foto: Leander Broere)

 

OVERIJSSEL (ZWOLLE) – Onze provincie telt ruim honderd lokale energie-initiatieven en als je je als Groen Gebogen (Dalfsen) samen met Deventer Energie en stichting Duurzame Energie Wierden-Enter tot de top drie mag rekenen, dan doe je het goed. Alledrie waren ze genomineerd voor de Energy Pitch 2020, de prijs voor een veelbelovend lokaal energieproject. Donderdagavond klonk in het Enexis-gebouw in Zwolle tromgeroffel. Na Deventer en Wierden-Enter eindigde Groen Gebogen als derde. Gerard Brakkee van het Dalfser platform was al verheugd over de nominatie en ervoer de derde plek beslist niet als een nederlaag, maar eerder als aanmoediging om nog meer initiatieven te ontplooien. 

De bekendmaking van de Energy Pitch 2020 gebeurde tijdens het jaarlijkse Kennisfestival Lokale Energie Overijssel waarbij de energietransitie centraal staat. Natuur en Milieu Overijssel, Empuls en Nieuwe Energie Overijssel namen daartoe het initiatief. Groen Gebogen, Deventer Energie en stichting Duurzame Energie Wierden-Enter realiseerden energieprojecten op het gebied van zon of wind en spannen zich daarnaast in om inwoners energiebewust te maken. In Dalfsen ontwikkelde Groen Gebogen een zonnepark op de daken van Foreco in de bossen rond Rechteren, maar er zit meer in het vat: H2O-stroom. De plannen om met behulp van snelstromend Vechtwater en een turbine bij stuw Vechterweerd stroom op te wekken zijn inmiddels vergevorderd. De eerste gesprekken met diverse instanties hebben onlangs plaatsgevonden, waaronder Monumentenzorg waar Vechterweerd onder valt.

Naast de Energy Pitch waren er workshops waar mensen vanuit de praktijk hun kennis en ervaringen deelden met betrekking tot het opstarten van lokale energieprojecten. Draagvlak, participatie, samenwerking en financiering, het kwam allemaal aan bod. Muisstil werd de zaal bij het aanhoren van het succesverhaal van Mark van Baal, oprichter van de activistische aandeelhoudersgroep Follow This die voor 5 miljoen euro groene Shell-aandelen aankocht en daarmee zeggingskracht kreeg binnen het logge en conservatieve olieconcern. Er waait nu een andere wind. Dankzij de inspanningen van Follow This en de investeerders van Shell (onder meer Aegon en PGGM) is het oliebedrijf zich er terdege van bewust dat er moet worden ingezet op duurzame energie. Inmiddels is ook de concurrentie overstag.

 

  1.       (foto’s: Leander Broere)