DALFSEN – Er gebeurt nog bitter weinig op de bouwlocatie Pniël op het driestratenpunt Bloemendalstraat, Ruitenborghstraat en Julianastraat. Eind vorig jaar werd woningstichting Vechthorst teruggestuurd naar de tekentafel vanwege klachten uit de buurt en nu wordt onderzocht of gasloos bouwen financieel haalbaar is. Dat alles zorgt voor vertraging in de bouw.

Met de bewoners in de nabije omgeving zijn gesprekken geweest, waarbij hen al snel duidelijk werd dat niet al hun wensen kunnen worden gehonoreerd. Wel heeft de woningstichting meegedacht over bepaalde aanpassingen, zoals het verplaatsen van ramen. Wat wel bij het oude blijft is de hoogte van het gebouw. Dat blijft drie verdiepingen hoog. Volgende maand is het aan de raad om de zaak tegen het licht te houden en een oordeel uit te spreken.