DALFSEN – Operatie Steenbreek. Dat klinkt als de titel van een spannende film of boek, maar niets is minder waar. Het is de naam van de landelijke campagne om tuinen in ons land te ontstenen, te vergroenen. Op die manier kunnen we met z’n allen problemen voorkomen tijdens hoosbuien en aanhoudende droogte. Daarnaast wordt het leefgebied voor allerlei nuttige dieren vergroot en wordt hittestress in dorp of stad tegengegaan. Door het vergroenen van de tuin kan regenwater gemakkelijker in de bodem zakken en dat heeft positieve gevolgen voor de grondwaterstand. Bijkomende voordelen zijn dat niet al het regenwater wordt afgevoerd richting het riool om daar te worden gezuiverd en dat straten blank komen te staan. Na de ontstening van de Vecht volgt nu dus de ontstening van de tuinen. De gemeente lanceert de campagne Operatie Steenbreek tijdens de Damitobeurs in De Trefkoele+ die volgende week woensdag begint. Qua vergroening heeft wethouder André Schuurman zijn tuin op orde. Misschien komt er zelfs nog wel een metertje groen bij.

Met Operatie Steenbreek willen we iedereen in de gemeente Dalfsen enthousiast maken om de tuin te vergroenen. Samen kunnen we het verschil maken en zorgen voor een klimaatbestendige, gezonde maar vooral een groene samenleving’, zegt Schuurman.
Betekent meer groen extra werk? Dat valt wel mee. Dat kan heel onderhoudsvriendelijk met bodembedekkers, sedumplantjes, een moestuintje en zo zijn er nog wel meer voorbeelden te verzinnen. Regenwater opvangen kan ook al verschil maken. Schaf een regenton aan en gebruik het water voor de tuin. En dan bestaat er ook nog zoiets als afkoppelsubsidie. Wie de regenpijpen afkoppelt van het riool kan onder bepaalde voorwaarden aanspraak maken op subsidie. De gemeente heeft daar een potje voor. Het hoeft de wereld niet te kosten om zoiets in gang te zetten. Er zijn genoeg voorbeelden van mensen die inventief te werk zijn gegaan en een wadi of een zitkuil in de tuin hebben aangelegd waar de regenwaterafvoer op uitmondt. Het water zakt dan langzaam weg in de bodem en wordt niet langer afgevoerd naar het riool.

Audiofragment: Wethouder André Schuurman