BINNENLAND – Minister Cora van Nieuwenhuizen van Infrastructuur en Waterstaat heeft toegezegd komende dinsdag de motie over de verbreding van de N35 in behandeling te nemen. Maar dan moet de oorspronkelijke motie, zoals die donderdag in de Tweede Kamer klaar lag, wel worden aangepast. Dat meldt RTV Oost.


CDA-Tweede Kamerlid Maurits von Martels diende donderdag met steun van coalitiepartijen VVD, ChristenUnie en D66 een motie in waarbij hij minister Van Nieuwenhuizen verzoekt om de N35 op de prioriteitenlijst voor knelpunten te zetten, de zogenoemde MIRT-lijst. Daarmee zou de N35 tussen Wijthmen en Nijverdal versneld kunnen worden voorzien van dubbele rijbanen. En wordt voor de verbreding van de N35 alvast geld van het Rijk gereserveerd.
Voor minister van Nieuwenhuizen ging deze motie een paar stappen te ver. Zij ontraadde het indienen ervan en adviseerde de indieners met een aanpassing te komen. De N35 heeft geen dusdanige prioriteit bij de minister dat plaatsing op de MIRT-lijst wenselijk is. Ze wil wel een verkenning doen naar de kosten van een verbreding van de N35.

CDA’er Von Martels gaat de motie mogelijk zo aanpassen dat de essentie ervan – de weg toevoegen aan de lijst met grote knelpunten – niet helemaal wegvalt. In de aangepaste motie, die nog besproken moet worden met VVD, ChristenUnie en D66, komt waarschijnlijk het verzoek te staan of de minister in het voorjaar van 2019 wil aangeven wanneer een verkenning naar plaatsing op de MIRT-lijst kan worden gestart.

De PVV kwam donderdag met een eigen motie waarbij de minister werd opgedragen om ten behoeve van de versterking van de werkgelegenheid in de regio’s Zwolle en Twente de N35 als geheel op te waarderen tot een 2 x 2 100 kilometerweg.