VILSTEREN – In de categorie ‘meest gebruikt’ staat het woord stikstof eind dit jaar zonder enige twijfel met stip op nummer 1. Dat gold ook zaterdag tijdens de meet & greet van het Tweede Kamerlid Maurits von Martels en Europarlementariër Malik Azmani in herberg De Klomp in Vilsteren. Gelukkig ging het ook over andere zaken, waaronder pensioenen en steenmarters. De beestjes zijn de diplomaten onder de diersoorten, want onschendbaar. Ze zijn beschermd en de regels schrijven voor dat gevangen dieren in een straal van maximaal 100 meter moeten worden uitgezet. De steenmarters drijven menig autobezitter tot wanhoop. Kapot geknaagde leidingen en draadbomen zijn in het Vechtdal aan de orde van de dag. Garages doen goede zaken, maar veel automobilisten zijn het inmiddels spuugzat. Torenhoge rekeningen, oponthoud, maar echte oplossingen zijn er niet. Nou ja, bejagen wordt vaak genoemd, maar omdat de soort een beschermde status heeft is dat niet toegestaan. Komt bij dat de marters geen natuurlijke vijanden hebben. Goede raad is duur.

Inmiddels duizenden euro’s armer door de knagende roofdieren, schoof zaterdag een Dalfsenaar aan die bij de twee politici pleitte voor meer begrip bij de provinciale overheid voor dit probleem. Keer of keer ervoer hij geen tot weinig empathie bij de provincie Overijssel en kreeg – gelijk een langspeelplaat die op herhaling staat – telkens te horen dat het beestje beschermd is en dat is het dan. Dat moet anders vinden Von Martels en Azamani en kaarten de bejegening aan bij de provincie en zullen tevens vragen mee te denken over de aanpak van een vraagstuk dat menigeen bezighoudt.


Op de vraag van VechtdalLeeft TV of het niet tijd wordt dat de stikstofcrisis Europees wordt aangevlogen, antwoordde Malik Azmani dat stikstof vooral een Nederlands probleem is en dat alle sectoren aan de bak moeten om de concentratie te reduceren.
 Maurits von Martels blikte terug op het CDA-congres van vorige week waar Europarlementariër Annie Schreijer-Pierik zich afvroeg of ze nog wel bij de juiste partij zat, doelend op de te varen koers ten aanzien van het landbouwbeleid. Waar Schreijer en bijvoorbeeld het Overijsselse Statenlid Bouwien Rutten op aansloegen was een passage in het partij-beleidsdocument waarvan de inkt nauwelijks was opgedroogd. ‘De waarden duurzaamheid, dierenwelzijn en het inkomen van boeren moeten belangrijker zijn dan de ambitie om tweede voedselexporteur van de wereld te willen zijn’ stond er. Nog tijdens het congres werd het woord ‘belangrijker’ – zij het morrend – vervangen door ‘in balans zijn met’. “Het is een beginnetje, maar we zijn er nog niet’’, aldus het CDA-Statenlid. In tegenstelling tot nu bevond de politiek zich enkele maanden geleden nog in betrekkelijk rustig vaarwater. Maurits von Martels: “Tijdens Prinsjesdag en de dagen daarna straalde iedereen nog rust, vertrouwen en optimisme uit, maar inmiddels is de situatie totaal veranderd en kijken we alweer terug op de demonstraties van boeren, bouwers en het onderwijs. Als woordvoerder op het gebied van landbouw, natuur en milieu is het met onderwerpen als het Programma Aanpak Stikstof (PAS) en PFAS uiterst hectisch.” Drukke tijden dus voor politiek Den Haag dat zoekende is naar oplossingen. Of het verlagen van de maximum snelheid naar 100 kilometer een wezenlijke bijdrage levert aan het verminderen van de stikstofuitstoot wordt door experts ernstig betwijfeld, aangezien er ‘s nachts gewoon 120 of 130 mag worden gereden op snelwegen waar dat is toegestaan.

Het zijn verwarrende tijden. Produceren we echt te veel stikstof met ons allen? Volgens welke methode wordt er gemeten en wordt die ook gehanteerd in omringende landen? Werk aan de winkel voor deskundigen. Dat is al eens eerder gedaan, in het Vechtdal nota bene.