BINNENLAND / DEN HAAG – Minister Cora van Nieuwenhuizen weigert te zeggen waarom de Europese Commissie bezwaren heeft tegen de regeling die bepaalt hoe vakantievluchten van Schiphol naar Lelystad Airport kunnen worden verplaatst. Dat meldt RTV Flevoland.

De Tweede Kamer vroeg de minister woensdagochtend tijdens een overleg over de luchtvaart om meer informatie, nadat Van Nieuwenhuizen dinsdag had meegedeeld dat ze de zogenoemde verkeersverdelingsregeling had ingetrokken. “Ik heb hem niet voor niets ingetrokken, omdat duidelijk was dat de regeling het in Brussel niet zou halen”, aldus Van Nieuwenhuizen. Zij zei teleurgesteld te zijn over de bezwaren van Brussel: “We hadden goed overleg”.

De minister ging niet in op vragen van GroenLinks, de Partij voor de Dieren en D66 naar wat de minister doet om aan de bezwaren tegemoet te komen. Zij wilde niet meer kwijt dan dat er met de Europese Commissie wordt gesproken, al zegde ze toe de Kamer per brief te informeren. Dat wekte irritatie bij GroenLinks, want volgens Kamerlid Suzanne Kröger heeft de minister deze zomer verzuimd om de nu ingetrokken regeling ter advisering aan de Kamer voor te leggen. “De gang van zaken is weinig transparant”, aldus Kröger.

Coalitiepartij ChristenUnie vindt dat eerst ‘heel helder’ moet zijn wat de verkeersverdelingsregeling inhoudt, voordat er vanaf Lelystad wordt gevlogen. Kamerlid Eppo Bruins toonde zich kritisch over de groei van de luchtvaart en wil vakantie- of ‘pretvluchten’ aan banden leggen.

Tegelijk meent hij dat de minister zorgvuldig te werk gaat door de regeling voor Lelystad in te trekken en een milieurapport voor Schiphol te vertragen. De Partij voor de Dieren wilde de garantie van de minister dat Lelystad nu niet een vrachtvliegveld wordt. “Dat is niet aan de orde: geen vracht, geen nacht”, aldus Van Nieuwenhuizen.

Met de verkeersverdelingsregeling had de minister willen regelen dat er alleen vakantievluchten vanaf Lelystad Airport mogelijk zijn als luchtvaartmaatschappijen bestaande vluchten op Schiphol opgeven. Dat moest voorkomen dat Lelystad wordt ‘volgevlogen’ met extra vluchten, zonder dat Schiphol wordt ontlast.

De Europese Commissie zou deze voorwaarde te beperkend vinden voor luchtvaartmaatschappijen, terwijl alleen Schiphol er baat bij heeft en andere luchthavens niet.

Van Nieuwenhuizen zei dat het niet juist is dat Brussel de regeling voor de tweede keer heeft verworpen. “Pas deze zomer is de regeling bij de Europese Commissie ingediend en ik heb hem ingetrokken. Zij is dus niet afgekeurd.” De minister zei niet dat Brussel voor de zomer een concept-versie had ontraden, waarna na de zomer een nieuwe versie is ingediend.

In het debat zei 50Plus het onverantwoord te vinden om een vliegveld te openen, terwijl er in Lelystad geen volwaardig ziekenhuis met spoedeisende hulp in de buurt is. Want de meeste ongelukken vinden bij de start en landing plaats. Corrie van Brenk vroeg Van Nieuwenhuizen dit te bespreken met collega Bruno Bruins. Die heeft eerder gemeld dat de acute zorg rond Lelystad is gegarandeerd, zo antwoordde Van Nieuwenhuizen.