(afbeelding: northseawindpowerhub)

 

 

EUROPA – Knooppunten op de Noordzee om windenergie naar verschillende landen te transporteren. Science Fiction? Bepaald niet, want de Gasunie werkt mee aan een plan om zogenoemde ‘energie-eilanden’ in het midden van de Noordzee aan te leggen. Via deze drijvende eilanden kan de opgewekte stroom van windparken naar verschillende landen worden getransporteerd. Dat meldt RTV Noord.

Het Groningse gasbedrijf zit samen met TenneT, Havenbedrijf Rotterdam en de Deense netwerkbeheerder Energinet in een consortium dat onderzoek doet naar de mogelijkheden hiervan.
Dinsdag werden de uitkomsten van het vooronderzoek bekend gemaakt. Daaruit blijkt dat het mogelijk is om zeker één of meerdere knooppunten in de Noordzee aan te leggen. Daarmee zouden de klimaatafspraken van Parijs gehaald kunnen worden. Delen van het park moeten ver uit de kust komen te liggen: tussen Engeland, Denemarken en Nederland in. De ‘energie-eilanden’ moeten elk 10 tot 15 gigawatt aan energie gaan opwekken. Ieder eiland kan omgerekend tussen de tien en vijftien miljoen huishoudens van stroom voorzien, zo blijkt uit de plannen.

De Gasunie is vooral betrokken bij de ontwikkeling van waterstoffabrieken op de zogenoemde werkeilanden. Door hier oude en nieuwe gasleidingen te combineren kan de waterstof aan land worden gebracht.
Aanvankelijk was het idee om één groot windpark in het midden van de Noordzee aan te leggen. Nu is dat plan aangepast en moeten er tussen de acht en tien kleine eilanden komen. Omliggende landen kunnen op het netwerk worden aangesloten en kunnen op die manier van de opgewekte energie profiteren.
Het consortium doet nu een oproep aan Nederlandse, Duitse en Deense overheden en de Europese Commissie om de ontwikkeling verder vorm te geven.