DALFSEN – Om financiële tegenvallers op te kunnen vangen verhoogt de gemeente Dalfsen de komende drie jaar stapsgewijs de onroerendezaakbelasting (ozb). Voor een gemiddelde koopwoning van 272.000 euro betekent dat een verhoging van 47 euro.

Aanleiding vormt de korting van 700.000 euro op de rijksbijdrage vanuit Den Haag, een bedrag dat aanvankelijk wel in de gemeentelijke begroting was meegenomen. Komende week houdt de gemeenteraad de kwestie tegen het licht. Het is niet ondenkbaar dat de gemeente de duurzame ambities moet gaan bijstellen, al verwacht wethouder Ruud van Leeuwen niet dat dit zo’n vaart zal lopen. “Het bijstellen van ambities, duurzaamheid en het sociale domein (waaronder jeugdzorg, red.) kosten veel geld. Wij moeten zorgen dat Dalfsen financieel gezond blijft”, aldus de wethouder die fijntjes toevoegt dat wonen in de gemeente Dalfsen – de voorgenomen ozb-verhoging meegerekend – nog altijd goedkoper is dan in omliggende gemeenten. In Dalfsen bedragen de woonlasten 599 euro, opgebouwd uit 301 euro onroerendezaakbelasting, 161 euro afvalstoffenheffing en 137 euro rioolheffing. De inwoners van buurgemeente Ommen betalen onderaan de streep 113 euro meer.

Een ander punt is dat de kosten voor jeugdzorg bijna 900.000 euro hoger uitvallen dan gedacht. “Dat komt door meer en zwaardere zorgvragen en omdat de rechtbank vaker dan gemiddeld een bewindvoerder of coach aanstelt om iemand te begeleiden. Die rekening komt uiteindelijk op ons bordje. Om deze kostenpost enigszins in de hand te houden willen we als gemeente bij jeugd en gezin meer preventief en efficiënter te werk gaan, bijvoorbeeld door een coach of bewindvoerder in dienst te nemen of in te huren”, verduidelijkt wethouder Jan Uitslag.
Daarnaast wil de gemeente de druk van de ketel halen bij het ambtelijk personeel door flink te investeren in opleidingen en extra mensen. “Als wij in een kwalitatieve organisatie willen blijven werken, zijn dit wel noodzakelijke kosten”, besluit wethouder Ruud van Leeuwen.

 

Audiofragment: wethouder Ruud van Leeuwen over de programmabegroting