DALFSEN – Het sociaal domein ondergaat een transformatie. Werk en inkomen, jeugdhulp en bijvoorbeeld armoedebeleid vallen daaronder. Wethouder Jan Uitslag van de gemeente Dalfsen legt het uit. Hij roept inwoners die een steuntje in de rug kunnen gebruiken op zich te melden.