(foto: Waterschap Drents Overijsselse Delta)

 

 

REGIO – De vele en langdurige regenbuien hebben positief uitgepakt voor de grondwaterstand in het Vechtdal. Dat meldt het Waterschap Drents Overijsselse Delta. Door de gortdroge zomer bevond de grondwaterstand zich de afgelopen maanden ver onder het normale niveau, maar door de regenval steeg het grondwater naar normale waarden. In de regio Raalte en Deventer is het peil zelfs wat aan de hoge kant.

In de hooggelegen gebieden zoals de Sallandse Heuvelrug, het Drents Plateau en de stuwwallen rond Steenwijk en Havelte is dat een ander verhaal. Het grondwater daar wordt volledig aangevuld door neerslag. Dat komt omdat het Waterschap daar geen water kan aanvoeren. Overigens zegt de stijging van het grondwater niets over het effect van de droogte op natuur en landbouw. Dit wordt pas op de langere termijn zichtbaar.

Inmiddels is het Waterschap begonnen om het peil in kanalen, weteringen en sloten te laten zakken. In natte gebieden met een hoge grondwaterstand wordt het peil juist naar beneden bijgesteld zodat er ruimte ontstaat om regenwater op te vangen en af te voeren.