DALFSEN-OMMEN – In navolging van de gemeente Hardenberg hebben nu ook Dalfsen en Ommen de norm voor PFAS in de bodem naar boven bijgesteld. Het was 0,1 microgram tegen 0,7 nu. Daardoor wordt het vervoer en het gebruik van grond weer mogelijk. Goed nieuws dus voor hoveniers en bouw- en infrabedrijven.

Met dit besluit geven wij de bedrijven in onze gemeente de ruimte om weer grond te kunnen verplaatsen. Wij vinden het belangrijk dat zij hun werkzaamheden kunnen voortzetten”, aldus wethouder André Schuurman van de gemeente Dalfsen die benieuwd is naar de nieuwe PFAS-norm van het ministerie die 1 december bekend wordt. “Als die norm lager ligt dan 0,7 microgram, dan heeft de gemeenteraad de bevoegdheid om aan te geven wat zij voor onze gemeente een acceptabele waarde vindt.’’

In ons land gelden regels voor grond waar PFAS in zit. PFAS is de verzamelnaam voor ruim 6000 verschillende chemische stofjes waarvan teflon de bekendste is. De norm moet voorkomen dat deze in schone grond terecht komen. Momenteel mag er alleen grond worden verplaatst volgens de tijdelijk aangescherpte norm van 0,1 microgram PFAS per kilo grond als tenminste is aangetoond dat de norm niet wordt overschreden. Dergelijke onderzoeken kosten veel tijd met het gevolg dat bedrijven te maken krijgen met vertragingen.

De algemene kwaliteit en samenstelling van grond is vastgelegd op een bodemkwaliteitskaart. Wethouder Bart Jaspers Faijer van de gemeente Ommen: “In opdracht van verschillende gemeenten in Overijssel deed de Omgevingsdienst IJsselland bodemonderzoek en vulde de kaart aan met aktuele PFAS-gegevens. Deze gemeten waarden van PFAS liggen in de regio IJsselland hoger dan de huidige landelijke norm, maar lager dan de zogenoemde risicogrenswaarde. Met andere woorden: grond die meer PFAS bevat dan de landelijke norm toestaat kan toch gebruikt kan worden in gebieden waar dezelfde hoeveelheid of nog meer PFAS in de bodem zit. De kwaliteit van de bodem verandert immers niet.”

De minister van Milieu en Wonen komt 1 december met een nieuwe landelijke PFAS-norm, gemeten door het RIVM. Vooruitlopend op die uitspraak besloten de gemeenten Dalfsen en Ommen om per direct de waarden van de bodemkwaliteitskaart als norm te hanteren.