Leon Adegeest maakt keer op keer gehakt van ministeriële berekeningen (foto: VechtdalLeeft TV)

 

 

BINNENLAND – Volgens minister Cora van Nieuwenhuizen heeft het ministerie van Infrastructuur en Waterstaat niet met stikstofcijfers gesjoemeld. Dat zei de bewindsvrouw dinsdagmiddag tijdens het vragenuurtje in de Tweede Kamer. Zowel de NOS als De Stentor meldden het sjoemelen naar aanleiding van een nieuwe ontdekking van ingenieur Leon Adegeest uit Dalfsen. Hij vond een berekening van het ministerie, waarin de uitstoot van stikstof vanaf Lelystad Airport wel (grotendeels) op de juiste manier berekend wordt. Deze berekening bereikte echter nooit de Tweede Kamer. Dat schrijft Oscar Siep op de website van RTV Oost.

Al in maart 2014 wist het Ministerie van Infrastructuur en Waterstaat dat de stikstofuitstoot van Lelystad Airport veel hoger zou zijn dan tot nu toe altijd werd beweerd. In juni 2014 werd een herberekening uitgevoerd, waarbij de depositie direct aan de startbaan van 150 mol per hectare per jaar zakt naar 1 mol per hectare per jaar. (Mol is de rekeneenheid voor hoeveelheid stof.) Deze enorme daling zou te verklaren zijn omdat er een foutje was gemaakt in de eerste berekening. Adegeest concludeert dat de verklaring voor dat ‘foutje’ niet klopte. Tevens ontdekte hij het bestaan van een berekening waarin het ministerie veel realistischer rekent. Maar die berekening werd onder de pet gehouden en bereikte nooit de Tweede Kamer. Vorig jaar december gaf het ministerie van Infrastructuur en Waterstaat het Rijks Instituut Volksgezondheid en Milieu (RIVM) de opdracht om de bevindingen van Adegeest over de stikstofberekeningen voor Lelystad Airport te controleren. Deze bevindingen zijn die maand ook gedeeld met de commissie Remkes. Adegeest concludeerde dat het ministerie een eigen berekening had meegestuurd naar het RIVM die tot op dat moment nooit eerder openbaar was gemaakt. Een berekening van het ministerie waarin wel de juiste wegen zijn meegenomen en ook voor vliegtuigen een meer realistische stikstof uitstoot gehanteerd wordt. Een berekening waaruit blijkt dat het vliegveld voor meer stikstof zorgt, is dus nimmer met de Tweede Kamer was gedeeld.

Adegeest kwam daar achter tijdens een telefoongesprek met een stikstofspecialist van het RIVM. Die bleek namelijk van het ministerie de opdracht te hebben gekregen om te controleren of de Dalfser ingenieur zijn berekeningen wel goed had gedaan. De specialist ontdekte dat Adegeest en het ministerie vrijwel op één lijn zaten. Na aanvankelijke verwarring bij beide heren, bleek dat de specialist een rekensom van het ministerie had gekregen die tot nu toe bij niemand bekend was. In deze rekensom zou er meer stikstof worden uitgestoten dan in alle andere berekeningen. De Tweede Kamer is nooit van deze berekening op de hoogte gebracht. Deze ontdekking was voor Leon Adegeest het zoveelste bewijs dat het ministerie alles in het werk stelt om het vliegveld voor vakantieverkeer open te krijgen. “Het is het zoveelste voorbeeld van moedwillig manipuleren, hier is totaal geen sprake van een eerlijk en transparant proces.” Volgens hem wist het ministerie dus eigenlijk al in 2014 dat de depositie van stikstof door Lelystad Airport veel hoger zou zijn. Er bestond zelfs een recente berekening waaruit dit blijkt. Door dit niet met de Kamer te delen, worden mogelijk beslissingen genomen op basis van verkeerde informatie.

Dinsdagmiddag meldde minister Van Nieuwenhuizen de Tweede Kamer dat er van gesjoemel met stikstofcijfers geen sprake is. Volgens haar maakte de bewuste berekening deel uit van het onderzoek dat het RIVM momenteel uitvoert. Pas als dat onderzoek is afgerond, gaat de bijbehorende berekening naar de Tweede Kamer. Volgens HoogOverijssel betekent dit dat de Milieu Effect Rapportage (MER) voor het vliegveld in de polder gemaakt is op basis van onjuiste informatie en dus opnieuw moet gebeuren.

HoogOverijssel is ooit opgericht omdat er lang laag gevlogen zou worden richting Lelystad Airport. “Zo lang zo laag vliegen, dat kwam nergens ter wereld voor en dat zouden we in Nederland ook niet moeten willen”, stelt Gea Verweij van HoogOverijssel. Maar inmiddels gaat het allang niet meer alleen om laag vliegen. “Inmiddels gaat het er voor ons om dat het proces eerlijk en zuiver verloopt. Wat de minister doet in dit dossier, dat is met geen pen te beschrijven en zeer schadelijk voor het vertrouwen in de overheid.”
 
Als het ministerie van Infrastructuur deze nieuwe berekening wel met de Kamer en de MER-commissie had gedeeld, dan zou duidelijk zijn dat voor de opening van het vliegveld een milieuvergunning zou moeten worden aangevraagd. Zo’n procedure zou veel extra tijd kunnen kosten. Om opening te bespoedigen, zou het ministerie ervoor gekozen hebben om de stikstofuitstoot te manipuleren. Verweij beticht het ministerie ervan moedwillig feiten te verdraaien. Ze meent dat de Tweede Kamer en het Nederlandse publiek moedwillig om de tuin worden geleid. “Als er geen vertrouwen is, dan komt er wantrouwen. En als je de overheid wantrouwt, wat is dan de volgende stap? Dit is een zeer kwalijke ontwikkeling.”

Eerder al ontdekte Dalfsenaar Adegeest fouten in de Milieu Effect Rapportage en toonde hij aan dat de geluidsberekeningen niet klopten. Uit een onafhankelijke economische analyse bleek zonneklaar dat Lelystad Airport niet rendabel zou zijn. Recentelijk vond Adegeest ook bewijzen voor het bewust verkeerd berekenen van de stikstofuitstoot van vliegtuigen. Het ministerie wil niet reageren op de nieuwe aantijgingen van HoogOverijssel. “Maar dat is niets nieuws want ze negeren onze onthullingen al langere tijd”, aldus Verweij. Adegeest vult haar aan: “We hebben nog steeds geen reactie gekregen op onze economische analyse en ook op onze stikstofberekeningen krijgen we tot op heden geen reactie.” Verweij claimt daarop: “Als je niet reageert en niet kunt ontkennen, dan stem je in feite in met wat we zeggen.” Het RIVM ontkent het bestaan van de ‘geheime’ berekening niet, maar zegt niet de bewuste berekening wél te hebben ontvangen.