DALFSEN /OMMEN – Er valt heel wat te kiezen tijdens de gemeenteverkeizingen. Wie twijfelt of behoort tot het kamp van de zwevende kiezers, kan zijn of haar licht eens opsteken via de gemeentekieswijzer.