VECHTDAL / VILSTEREN – Tweede Kamerleden Maurits von Martels en Malik Azmani hebben de vaart er goed in. Ze timmeren flink aan de weg in het Vechtdal en het Haagse. Vandaag bijvoorbeeld. Dan leidt het tweetal in herberg De Klomp een speeddate met regionale lijstrekkers van VVD en CDA in goede banen. Een uitgelezen kans voor iedereen die in het Vechtdal woonachtig is om snel de standpunten van de partijen te vergelijken.

Het stemrecht is een groot goed. Want met het uitbrengen van een stem – en daarmee het kiezen van een volksvertegenwoordiger – heeft elke stemgerechtigde met een Nederlands paspoort een vinger in de pap over de manier waarop de dingen geregeld worden. Dat geldt in het bijzonder voor de gemeentepolitiek omdat daar besluiten worden genomen over zaken die direct met ieders woon- en leefomgeving te maken hebben. En wat is er dan mooier om daarover aan de klets te gaan met de regionale lijsttrekkers van de VVD en het CDA.

“Wat Gerrit Jan Veldhuis (VVD Dalfsen), Ilona Lagas (VVD Ommen) en Bert Gelling (VVD Hardenberg met elkaar gemeen hebben is dat ze alle drie echte doeners zijn”, aldus Malik Azmani. “Geen woorden maar daden. Onderling hebben we korte lijnen en daarmee ook naar Den Haag en Brussel zodat we ook echt van betekenis kunnen zijn en het verschil kunnen maken voor de mensen in  Dalfsen, Ommen en Hardenberg.”

Volgens Maurits von Martels geldt dat ook voor ‘zijn’ lijsttrekkers. “Ze zijn Constructief, Daadkrachtig en Actief. Heel CDA dus. Bovendien hebben ze met elkaar gemeen dat zij het lokale boegbeeld zijn voor hun partij. We hebben het over Betsy Ramerman (CDA Dalfsen), Annelies Bakelaar (CDA Ommen) en Martijn Breukelman (CDA Hardenberg). Ook zij benadrukken dat je het verschil in je eigen gemeente kunt maken als er ‘korte lijntjes’ zijn met de partijgenoten die in Brussel en Den Haag actief zijn.”

De lijsttrekkers zien ernaar uit om vrijdag in deze setting in gesprek te gaan met inwoners uit het Vechtdal. Betsy Ramerman vindt het erg leuk om met haar politieke collega’s in gesprek te gaan. “Zaken die lokaal spelen kunnen zij landelijk onder de aandacht brengen. En als ervaren politici kunnen zij natuurlijk ook aangeven wat zij lokaal zien en ons daar adviezen over geven, wat ons dan weer verder kan brengen.” Partijgenoot Annelies Bakelaar uit Ommen zegt: “Ik vind het een mooi voorbeeld van krachten bundelen. Maurits en Malik hebben een ‘Vechtdal-gezicht’ en weten wat er zoal speelt op landelijk, regionaal en lokaal niveau. Zij zijn onze brug naar de landelijke politiek en kunnen het Vechtdal samen met ons een duidelijke stem geven. Dit blijkt ook wel als je kijkt naar het samen optrekken rondom Lelystad Airport.” 

VVD-lijsttrekker Gerrit Jan Veldhuis uit Dalfsen verwacht dat inwoners komen met vragen en zaken die voor hen belangrijk zijn en waarvan ze van de politiek verwachten dat ze met antwoorden komen en deze zaken op de politieke agenda zetten. “Voor ons als politici is dit een goede methode om nog meer zicht te krijgen wat er speelt. Daarnaast is het zo dat doordat de Kamerleden ook aanwezig zijn, onderwerpen die breder gaan dan alleen de gemeentepolitiek ook aan bod komen.”

Volgens de Hardenbergse CDA-er Martijn Breukelman is de samenwerking tussen de beide partijen Vechtdalbreed op dit moment nog projectmatig. “Je kunt daarbij denken aan gezamenlijke belangen ten opzichte van de infrastructuur (N340) of bijvoorbeeld Lelystad Airport. Wat ons betreft mag de samenwerking wel verder geïntensiveerd worden.” Ook zaken als landschapsbeheer, leefbaarheid van alle kernen, vestigingsklimaat voor ondernemers (waaronder landbouw), branding van het merk ‘Vechtdal’ en de gezamenlijke ontwikkeling van recreatie/toerisme en het bevaarbaar maken van de hele Vecht zijn voor Ilona Lagas en Bert Gelling goede thema’s om regiobreed aan samen te werken. “Wat mij betreft hoort daar de zondagsopening voor winkels ook bij”, zegt Bert Gelling en benadrukt dat het niet gaat om een verplichte opening. “Het is aan een ieder om van deze gegeven ruimte al dan niet gebruik te maken: je hoeft niets te kopen op zondag, maar ik wil het wel graag kunnen.”

Kiesgerechtigd of niet, iedereen is vandaag tussen 10.00 en 12.00 uur van harte welkom bij Herberg de Klomp in Vilsteren om informatie te vergaren, vragen te stellen of gewoon op een laagdrempelige manier kennis te maken met kamerleden en lijsttrekkers van respectievelijk de VVD en het CDA uit het Vechtdal.