(bron: Statiegeldalliantie)

 

 

 

DALFSEN – De gemeente Dalfsen gaat in zee met de Statiegeldalliantie. De motie van de PvdA-fractie hierover werd unaniem door de gemeenteraad aangenomen.

De alliantie werd in november vorig jaar opgericht en bestaat uit ruim honderd bedrijven en organisaties in Nederland en België, waaronder milieuverenigingen, consumentenorganisaties en vakbonden. Waar het bondgenotenschap op aanstuurt is dat de regering statiegeld gaat heffen op blikjes en kleine plastic flesjes. Deze maatregel moet leiden tot minder zwerfafval. Supermarkten en verpakkingsbedrijven zien niks in het plan omdat het te veel zou kosten en omdat ze niet geloven dat het statiegeldsysteem zwerfafval vermindert.

Naast Dalfsen hebben ook de gemeenten Zwolle, Kampen, Ols-Wijhe, Deventer, Almelo, Borne, Enschede, Hengelo, Hof van Twente, Losser en Oldenzaal zit solidair verklaard. Daarmee geven ze aan voor de uitbreiding van statiegeld te zijn en meer wordt er ook niet van de gemeenten gevraagd. Het is een symbolische motie, maar wel een belangrijk signaal aan het adres van de Tweede kamer die de statiegeldkwestie in maart behandelt.

De PvdA besloot de motie in te dienen omdat zwerfafval wereldwijd tot problemen leidt, ook op lokaal niveau. Het afval komt uiteindelijk via wind en water terecht in de zee, waarna het in de oceanen uitgroeit tot een ‘plastic soep’ die levensbedreigend is voor zowel vogels, vissen en andere (zee)dieren als mensen. Dit werd maar weer eens duidelijk na de hoogwatersituatie in de Vecht toen na het zakken van het water overal in de uiterwaarden plastic afval achterbleef.