DALFSEN – Hoewel corona grip heeft op de meeste dagelijkse bezigheden gaat de politiek gewoon door, zij het in aangepaste vorm. De gemeente Dalfsen splitst bijvoorbeeld de raadsvergadering op. Dat meldt regionaal dagblad De Stentor.

Een kleine groep komt vanavond bijeen om te vergaderen. Woensdagavond gaat de vergadering verder. Burgemeester Erica van Lente vond het een dilemma wat ze met de gemeenteraadsvergadering moest doen. 21 Raadsleden zijn te veel om bij elkaar te zitten, maar het ministerie van Binnenlandse Zaken biedt wel handvatten om alsnog besluiten te nemen. Omdat er minimaal 11 personen moeten stemmen, wordt er in de eerste vergadering niet gestemd. Op de agenda staan belangrijke onderwerpen zoals de toekomstvisie 2030 met de titel Voor elkaar en het zonnepark in de Marshoek waar vanuit omwonenden veel weerstand tegen bestaat.

Audiofragment: Antje Kingma over het omstreden zonnepark in de Marshoek in Dalfsen