OVERIJSSEL – Uit cijfers van het Centraal Bureau voor de Statistiek (CBS) blijkt dat de huishoudens in Dalfsen, Ommen en Staphorst zich in 2018 financieel niet hoefden te beklagen tegenover gezinnen in de provinciehoofdstad Zwolle.

In Dalfsen bedroeg het doorsnee vermogen 189,8 duizend euro per huishouden. 11,8 procent meer dan in 2017. Onderaan de streep kwam het CBS uit op 169,8 duizend euro. In de gemeente Ommen kwam men uit op 123,1 duizend euro, een stijging van 9,3 procent ten opzichte van 2017. Toen werd 112,6 duizend euro genoteerd.

Staphorst is de gemeente met de rijkste inwoners van Overijssel. Daar lag het doorsnee vermogen in 2018 op 214,1 duizend euro per huishouden. Dat is 9,5 procent meer dan in 2017 toen het CBS uitkwam op ‘slechts’ 195,5 duizend euro.
Zwolle is andere koek. De provinciehoofdstad telt relatief veel eenpersoonshuishoudens. Daar ligt het gemiddeld vermogen weliswaar een stuk lager, maar ten opzichte van 2017 steeg dat vermogen in 2018 met 44 procent: 27,8 duizend euro tegenover 19,3 duizend euro.

Het CBS keek naar bank- en spaartegoeden en geld in eigen woning of onderneming. Eventuele schulden werden daarvan afgetrokken. Uit de cijfers blijkt dat het vermogen van een doorsnee huishouden in 2018 in Nederland 38.400 euro bedroeg. In 2017 was dat nog 10.000 euro minder. Daarmee is het vermogen van een doorsnee huishouden voor het vijfde jaar op rij gegroeid. Volgens het CBS, dat bijna 7,7 miljoen huishoudens onder de loep nam, komt dat vooral door de waardestijging van koopwoningen.