(bron: Centraal Bureau voor de Statistiek)

 

 

VECHTDAL – Uit cijfers van het Centraal Bureau voor de Statistiek (CBS) over 2018 blijkt dat 3,4 procent van de kinderen in Dalfsen het risico loopt op in armoede op te groeien. In Ommen bedraagt dat cijfer 6 procent. De gemeente Zwolle gaat daar met 1 procent overheen.

Bij een inkomen beneden de lage-inkomensgrens spreekt het CBS van ‘risico op armoede’. Die grens hangt af van de gezinssituatie. In 2018 lag het netto maandelijks inkomen voor een alleenstaande op 1.060 euro. Een echtpaar kreeg 400 euro meer en met twee minderjarige kinderen werd dat afgerond op 2000 euro. Het CBS ontdekte dat het overgrote deel van de gezinnen met een laag inkomen de grootste moeite heeft de maand rond te breien. Vaak blijft er geen geld over voor nieuwe kleren, een computer of tablet. Een jaarlijkse vakantie zit er al helemaal niet in. Het gros van deze gezinnen moet rondkomen van een uitkering.