(foto: www.buurtplein.nl)

 

 

DALFSEN – Een bemiddelingsteam met een luisterend oor en een doortastende aanpak kan wellicht voorkomen dat slepende burenruzies gierend uit de hand lopen of dat die bij nacht en ontij kraaiende haan voortijdig zijn Waterloo vindt in de soep. In het kader van de wet aanpak woonoverlast is het college van B&W van Dalfsen overtuigd van het nut van een bemiddelingsteam. Nu de gemeenteraad nog die het voorstel maandag 2 september onder de loep neemt. Als die het idee omarmt, kunnen de eerste bemiddelaars na een gedegen opleiding dit jaar nog aan de bak.

Woonoverlast is een lastig fenomeen. Jaarlijks kent Dalfsen een kleine 50 gevallen, waarvan er naar schatting 25 zouden kunnen worden afgehandeld door buurtbemiddeling. Geen wereldschokkende cijfers, maar voldoende belangrijk om het eens over een andere boeg te gooien. Woonoverlast kent veel oorzaken. De toenemende diversiteit in de samenleving en verschil in leefwijzen zijn er een paar. Blaffende honden brengen menigeen tot wanhoop, gevolgd door pesterijen door buren, etensgeuren, gemor over bomen, heggetjes, schuttingen of bonkende muziek, maar ook vervuiling en aftakeling van woningen of de omgeving.

De gedachte om een bemiddelingsteam in te zetten is dat een uniform op de stoep als een rode lap op een stier kan werken. Bemiddelaars, dat kunnen mensen uit de buurt zijn of zelfs een ander dorp, zijn wellicht wel in staat om tijdens conflictsituaties de eerste plooien glad te strijken om zo tot een duurzame oplossing te komen, al zal dat zeker niet in alle gevallen op gaan. Sommige ergernissen vragen om een andere aanpak dan ingrijpen van politie, justitie of – in het uiterste geval – de burgemeester. Bepaalde situaties – bijvoorbeeld die voortdurend blaffende hond en zijn intimiderende eigenaar met een eigen huis – kunnen gebaat zijn bij een andere aanpak dan een strafrechtelijke. In geval van huurders kan de woningbouwvereniging de rol van mediator op zich nemen, maar als er sprake is van huiseigenaren, moeten alternatieve paden worden bewandeld. “Dergelijke gevallen willen we oplossen met een buurtbemiddelaar. Daarna kan de burgemeester altijd nog ingrijpen”, aldus Van Lente die in beginsel geen fan is van de zogenoemde gedragsaanwijzing die inwoners verplicht de door hun veroorzaakte overlast aan te pakken ‘op straffe van’ dwangsommen en andere vormen van handhaving.

Met de introductie van een bemiddelingsteam hoopt de gemeente genoemd voorbeeld te kunnen voorkomen. Neutraal en deskundig, dat zijn de kernwoorden die van toepassing zullen zijn op de vrijwillige bemiddelaars die verder moeten beschikken over inlevings- en incasseringsvermogen en flink wat sociale vaardigheden. Met een beetje goede wil begint dit najaar de werving en selectie van de bemiddelingscoaches.

 

Burgemeester Erica van Lente over woonoverlast en buurtbemiddeling