Leon Adegeest is de luis in de pels van het Ministerie van Infrastructuur & Waterstaat (foto: VechtdalLeeft TV)

 

 

BINNENLAND – De belangengroep Samenwerkende Actiegroepen Tegen Laagvliegen (SATL) stelt dat de overheid de opening van Lelystad Airport er probeert door te drukken met foutieve stikstofberekeningen, het gebruik van verkeerde data en het achterhouden van cruciale informatie. Dat schrijft Paolo Laconi in het Parool van zaterdag 8 februari.

SATL, een verzameling van achttien groepen (waaronder actiecomité HoogOverijssel) die ageren tegen de opening van Lelystad Airport, zegt aangifte te gaan doen vanwege misleiding. Men baseert zich op onderzoek van ingenieur Leon Adegeest uit Dalfsen van HoogOverijssel, die al twee keer eerder fouten zegt te hebben aangetoond in de milieurapporten. Onder meer door zijn toedoen werd de opening van het vakantievliegveld uitgesteld.

“Er is jarenlang gesjoemeld met de stikstofcijfers,” aldus Adegeest. “Met foute berekeningen, verkeerde gegevens en het achterhouden van cruciale informatie is de indruk gewekt dat dit vliegveld geen schade berokkent aan de natuur. Dat is onzin. Er is toegerekend naar een zeer lage stikstofuitstoot om mee te kunnen doen aan de regeling Programma Aanpak Stikstof (PAS). Hierdoor had Lelystad Airport geen tijdrovende natuurvergunning nodig en dacht men het vliegveld snel te kunnen realiseren.”

Vorig jaar mei verklaarde de Raad van State PAS ongeldig en belandde Nederland in een stikstofcrisis. Onlangs adviseerde de commissie Stikstofproblematiek van Johan Remkes dat het kabinet pas groei van de luchtvaart kan toestaan, als de stikstofuitstoot door vliegtuigen daalt. afgelopen week werd bekend dat het ministerie vorig jaar nieuwe stikstofberekeningen voor Lelystad Airport liet maken die nadeliger uitpakken voor de natuur. Minister Cora van Nieuwenhuizen verzuimde deze berekeningen met de Tweede Kamer te delen. Het ministerie van Infrastructuur en Waterstaat verwerpt de kritiek. “De suggestie van SATL is onjuist. Voor Lelystad Airport kon gebruik worden gemaakt van het PAS, ongeacht de hoogte van de stikstofdepositie.” De door Adegeest gekraakte berekeningen worden volgens het ministerie op verzoek van de Kamer en de commissie-Remkes nog ‘goed bekeken’.