Betsy Ramerman (foto: Martine Boerdam)
DALFSEN – ‘Voor alle doelgroepen moeten er voldoende woningen beschikbaar zijn’. Het is één van de speerpunten uit de Raadsagenda de Kleurrijke Kubus. Vanuit die gedachte pleit de CDA-fractie voor ‘beschut’ wonen in het buitengebied van de gemeente Dalfsen, een veilige plek waar mensen met een matig verstandelijke beperking in combinatie met psychiatrische en/of gedragsproblematiek wonen, werken en begeleiding krijgen. Als voorbeeld noemt fractievoorzitter Betsy Ramerman de multifunctionele voorziening Ivoor in Raalte waar zorg, opvang, onderwijs en wonen hand in hand gaan.
Zorginstelling Frion uit buurgemeente Zwolle ziet een dergelijke locatie in het agrarisch gebied van Dalfsen wel zitten, bij voorkeur op een plek waar reeds zorg en dagbesteding worden aangeboden. Een heet hangijzer is echter de bouw van appartementen, iets waar de omgevingswet niet echt in voorziet, uitgezonderd de al langer bestaande Rood voor Rood regeling die toestaat dat een stal of schuur wordt afgebroken en er een woning voor in de plaats komt. Vanwege precedentwerking lijkt de gemeente Dalfsen enigszins huiverig om voorzieningen zoals die in Raalte in het buitengebied toe te staan. Het zou wildgroei in de hand kunnen werken. Betsy Ramerman is ervan overtuigd dat dit juridisch best is dicht te timmeren en heeft de overige fracties en het college gevraagd of men in ieder geval de meerwaarde inziet van een dergelijke multifunctionele voorziening in het buitengebied en zo ja, op welke plek?
Of burgemeester en wethouders bereid zijn de boer op te gaan en hierover een boom op willen zetten met potentiele zorgboeren of agrariërs die willen stoppen met hun bedrijf, zal maandagavond blijken tijdens de commissievergadering. Dan wordt er gesproken over het onderwerp ‘beschut’ wonen in het buitengebied.

LAAT EEN REACTIE ACHTER

Vul alstublieft uw commentaar in!
Vul hier uw naam in