De laatste jaren wordt er steeds meer aandacht gegeven aan de LGBTQ+ Community. De acceptatie wordt steeds groter al zit er nog een groot verschil in acceptatie tussen dorpen en steden, in dorpen ligt op dit onderwerp een groter taboe dan in steden. Ook speelt het geloof een grote rol in de acceptatie.

Doordat er steeds meer aandacht aan wordt besteed, voelen mensen zich steeds veiliger om ervoor uit te komen wie ze zijn. Maar hoe bied je mensen die veilige plek? En hoe groot is de acceptatie nou echt? Hierover deden meerdere mensen hun verhaal.

 

Op middelbaar onderwijs is de LGBTQ+ Community vaak een lastig onderwerp. Middelbare scholen doen hard hun best om dit onderwerp meer bespreekbaar te maken. Wat de Capellenborg in Wijhe eraan doet, daarover vertelt Nelleke Siemeling, docent Nederlands.

“In de laatste twee jaar hebben we steeds meer stappen vooruitgezet. Samen met THINK op school geven we lessen aan de eerstejaars over onderwerpen als dit. Met jongere leerlingen kan je makkelijker over deze onderwerpen praten. In de derde en vierde klas merk je dat dit onderwerp moeilijker te bespreken is.”

Middelbare scholen hebben meestal speciale dagen waarop onderwerpen als deze worden besproken, zo ook de Capellenborg. “Op Paarse Vrijdag kwam iedereen in paarse kleding naar school. Op zulke dagen ontstaan de gesprekken vanzelf, dan hoor je ook wat de leerlingen denken en vinden’’, aldus Nelleke.

‘‘Ik probeer leerlingen te helpen als ze het moeilijk vinden om ervoor uit te komen. Eerst ga ik met de leerling zelf in gesprek en als de leerling dat zelf wil gaan we het vertellen aan de klas. Meestal zijn leerlingen erg nieuwsgierig en vragen ze veel. Het is wel moeilijk om ze daarna dan de kantine in te laten gaan, je weet nooit wat daar gezegd wordt.”

 

Hoe ouder hoe wijzer wordt vaak gezegd, op scholen is dat vaak al te merken. Hoe ouder ze zijn, hoe meer het geaccepteerd wordt. Dat verschil is ook te merken tussen het middelbaar en hoger onderwijs.

 

Op hoger onderwijs wordt er steeds meer aandacht besteed aan de LGBTQ+ Community. Docenten bieden op hun eigen manier een veilige plek aan studenten. Hierover vertelde Meike Willems, docent Journalistiek, aan het Landstede MBO Zwolle.

Meike geeft o.a. de les nieuwsgesprek waar veel verschillende onderwerpen uit het nieuws worden behandeld. Ook  de LGBTQ+ Community komt aan bod tijdens deze lessen. “Door onderwerpen als dit te bespreken en duidelijk te maken dat het goed is wat ze zeggen, zolang het met respect is. Zo probeer ik studenten een veilige plek te bieden om zichzelf te kunnen zijn’’, aldus Meike.

“Er zijn studenten die uit de kast komen tijdens deze gesprekken met de klas. De reacties van studenten zijn verschillend, maar de meesten zijn nieuwsgierig, terwijl anderen erg stil worden. Het is belangrijk om het gesprek niet uit de weg te gaan. Na de les probeer ik even te spreken met de persoon die onderwerp van gesprek was. Soms is het dan wel lastig om diegene te klas uit te laten gaan, ik kan niet weten wat er in de kantine tegen elkaar gezegd wordt’’.

In dorpen en steden zijn de reacties nogal verschillend van elkaar. Het beeld wat de meeste mensen hebben is toch wel dat het in steden beter geaccepteerd wordt dan in dorpen. Maar is dat ook zo? ‘‘Ik ben opgegroeid in een dorpje bij Groningen. In de jaren dat ik daar heb gewoond heb ik niets meegemaakt met betrekking tot de LGBTQ+ Community. Ook toen ik in Zwolle kwam wonen, heb ik er geen nare ervaringen ermee gehad. In de kringen waarin ik me begeef, wordt het gerespecteerd en gaan mensen er met elkaar erover in gesprek’’, aldus Meike.

‘‘Ik vind dat er meer ruimte moet zijn om het bespreekbaar te maken. Iedereen mag er zijn, naar wie deze liefde uitgaat hoeft geen verschil te maken. Met respect naar anderen en zonder oordeel, komen we al heel ver.”

 

In gemeentes van kleine dorpen zie je steeds vaker de regenboogvlag wapperen. Binnen de gemeente wordt er vaker aandacht aan besteed en werken ze samen met de plaatselijke organisaties. Hoe de Gemeente Dalfsen hier meer aandacht aan besteedt, daar vertelt Jan Uitslag meer over, Wethouder van de Gemeente Dalfsen.

“We zijn erg actief met de regenboogvlag. We hijsen zelf jaarlijks de vlag en proberen ervoor te zorgen dat voetbalclubs en kerken zoveel mogelijk meedoen. Nu hijsen de voetbalclubs elk jaar de vlag, we hoeven het niet meer aan hen te vragen. Naast het hijsen van de vlag, hebben we in groep 8 van de basisschool het overloperproject in samenwerking met SAAM Welzijn. Op die manier wordt er in groep 8 al aandacht besteed aan dit onderwerp.”

Moeten gemeentes nou juist veel aandacht besteden aan de LGBTQ+ Community of juist niet? Een lastige kwestie voor gemeentes. “We besteden er als gemeente niet extra veel aandacht aan, dat doen we liever via partners als SAAM Welzijn en bijvoorbeeld voetbalverenigingen. Ik wil voorkomen dat we als de gemeente met ‘het waarschuwende vingertje’ overkomen, waardoor het bij mensen weerstand gaat oproepen. Het is veel effectiever als iemand van de voetbalclub het vertelt dan ik als wethouder. Maar ik ga het uitdrukkelijk niet uit de weg. We spreken in de gemeente  voor de zomer bijvoorbeeld over het Inclusiebeleid, daar zal ook dit aan de orde komen’’, aldus Jan Uitslag.

“Zelf zit ik bij het CDA en vind ik het erg jammer dat het wordt gezien alsof het Christelijke geloof en de LGBTQ+ Community niet samen kunnen. Bepaalde Christelijke partijen hebben er wellicht moeite mee, maar ik zelf helemaal niet. Iedereen moet als volwaardig worden gezien: het is geen ziekte of afwijking, je bent een mens!’’

Ondanks dat er in de laatste jaren steeds meer aandacht aan wordt besteedt, hoor je nog vaak dat mensen die net uit de kast komen niet worden geaccepteerd door hun familie en vrienden. Het geloof speelt daar vaak een rol in mee. Als je Christelijk bent kan het een stuk moeilijker zijn om ervoor uit te komen wie je werkelijk bent. Vanuit het geloof is het niet verboden, alleen het praktiseren van die liefde mag niet. Maar hoe ga je hiermee om als je wel gelovig bent maar toch verliefd bent op iemand van hetzelfde geslacht?

*vertelt door anonieme bron.

‘‘Ik ben altijd gelovig geweest en zo hebben mijn ouders mij ook altijd opgevoed. Toen ik erachter kwam dat ik op vrouwen viel was dat best lastig. Vanwege mijn geloof wist ik dat mijn ouders het er niet mee eens zouden zijn en het moeilijk zouden gaan vinden. Na lang wachten heb ik het ze toen toch verteld. Ik heb het mijn ouders in twee keer verteld, de eerste keer om te vertellen dat ik op vrouwen viel en de tweede keer om te zeggen dat ik een vriendin had. Beide keren hebben ze niets gezegd, ze bleven stil en hebben er later ook nooit met mij over gepraat.”

“Toen ik uit de kast was gekomen tegenover mijn ouders moest ik het ook gaan vertellen aan de kerk. Eerst ben ik in gesprek gegaan met de ouderling, ik heb hem alles uitgelegd en veel gesprekken met hem gevoerd. Fijne gesprekken zonder veroordeling. Als Ouderling wist hij niet wat te doen, daarom heeft hij gezegd dat ik met de dominee in gesprek moest gaan. Van de dominee kreeg ik een boekje, van 32 pagina’s met wat wel en niet mocht als je op hetzelfde geslacht viel. Omdat ik niet kan veranderen wie ik ben, heb ik de keuze gemaakt om uit de kerk te stappen om een heleboel gedoe in de kerk te voorkomen. Ik ben naar een andere kerk toe gegaan, waar ik word geaccepteerd zoals ik ben.”

“Het verschil in dorpen en steden vind ik zelf wel erg groot. Toen ik in het dorp samen met mijn vriendin liep hand in hand liep, werden we vaak aangestaard. In de stad gebeurt dat bijna niet, mensen in de stad vinden het veel normaler om twee vrouwen hand in hand te zien lopen. Ik hoop dat we het zo kunnen normaliseren dat je niet meer uit de kast hoeft te komen, dat je bent wie je bent en daar geen verantwoording voor hoeft af te leggen.”

 

Er wordt al jaren gedacht dat de kerk en de LGBTQ+ Community niet samen kunnen, maar is dat ook echt zo? Steeds meer kerken accepteren de LGBTQ+ Community en erg is steeds meer ruimte om dit meer bespreekbaar te maken. Hoe dit gaat bij De Rank in Staphorst daarover vertelt predikant Jan Gerrit Zomer het volgende.

‘’Het kent een lange geschiedenis. Vroeger keurden veel mensen het af als je homoseksueel was. Nu jaren verder is dat wel veranderd, het wordt veel meer geaccepteerd, al zijn er nog wel veel afkeurende reacties. Vroeger werd je als kind ook anders opgevoed, alles was strenger. Nu in deze tijd worden kinderen vrijer opgevoed en is er ook meer ruimte om dit te bespreken. Het is belangrijk dat iedereen zichzelf kan zijn en gelukkig is. Zo heeft de kerkelijke gemeente De Rank zelf ook openheid geleerd en hebben we op een gemeenteavond besloten om de aanvraag tot huwelijksinzegening van mensen van gelijk geslacht op dezelfde manier te behandelen als de aanvraag van een hetero stel.’’

“Iedereen leest de Bijbel anders, de een leest het als een wetboek en de ander als een bevrijdingsverhaal. Als je het leest als een wetboek kan dat lastig zijn, dan veroordeel je mensen om hun seksuele geaardheid. Als je de Bijbel juist leest als een bevrijdingsverhaal en je volgt de rode draad in de Bijbel kom je erachter dat het je vrij maakt”, aldus Zomer

“Het is jammer om over te zien dat de kerk in een slecht daglicht wordt gezet, Zodra er iets van sensatie is, is dat ook meteen op het nieuws terwijl de kerk heel veel meer te bieden heeft. We zijn een hechte gemeenschap en er is veel sociale controle, maar mensen staan ook altijd voor elkaar klaar. Ook dat mag in beeld gebracht worden.’’

“Ik ben van mening dat we meer moeten praten over gevoelige onderwerpen. Het is vaak de angst voor afwijzing of voor afschuw waardoor bepaalde onderwerpen uit de weg worden gegaan. Door met mensen te praten en eerlijk te vragen waar iemand gelukkig van wordt, kom je veel verder. Het is nog een leerpunt om te spreken over de gevoelige thema’s, maar uiteindelijk moet het gesprek gevoerd worden”.

Ieders kijk op de LGBTQ+ Community is anders en ook hoe mensen de acceptatie zien. Voor de een is het minder lastig om uit de kast te komen dan voor de ander. Maar één ding is zeker, we hebben nog een lange weg te gaan voordat iedereen zich veilig genoeg voelt om te zijn wie ze daadwerkelijk zijn.

LAAT EEN REACTIE ACHTER

Vul alstublieft uw commentaar in!
Vul hier uw naam in