Marterschade: kapot gevreten isolatiemateriaal in de motorruimte (foto: Johan Bokma Fotografie)

 

OVERIJSSEL (DALFSEN) – Steenmarters halen geregeld het nieuws en vaak niet op de meest positieve manier. Doordat de soort weinig natuurlijke vijanden heeft is de populatie de laatste jaren enorm toegenomen, tot in de bebouwde kom aan toe. Het aantal meldingen in de gemeente Dalfsen stijgt jaarlijks.

Steenmarters mogen niet worden bejaagd. De dieren zijn behoorlijk ingeburgerd en veroorzaken veel overlast. Wij mensen ondervinden hinder door doorgeknaagde remslangen en bedrading van auto’s, motoren en landbouwvoertuigen en ook de jongen van weidevogels moeten het ontgelden.
Een belrondje langs garages in de gemeente leerde dat het aantal marter-gerelateerde schades aan auto’s enorm is toegenomen. In de eerste helft van deze week werden er al twee gestrande wagens ter reparatie aangeboden, allebei met doorgeknaagde kabels. In beide gevallen kan er worden gerepareerd, maar dat is meer uitzondering dan regel. In negen van de tien gevallen moet de complete kabel worden vervangen en dat kan enorm in de papieren lopen. Verhalen op de verzekering is verspilde moeite, want dergelijke schades worden niet gedekt.

Op Facebook wemelt het van berichten over steenmarters in het dorp Dalfsen, maar ook het buitengebied zucht onder de aanwezigheid van de roofdieren. Het aantal weidevogels als de grutto en kievit is de laatste jaren onheilspellend achteruit gegaan. Dat komt niet op het conto van de steenmarter alleen, ook de vos en de ooievaar hebben een flink aandeel. “Als er niks gebeurt, zijn we over een paar jaar alle weidevogels kwijt”, aldus jachtopzichter Freek Kutterik van landgoed Vilsteren in regionaal dagblad De Stentor. Weidevogelbeschermer Bertwin Elshof roept de overheid op om serieus te overwegen om de steenmarter af te schieten. “De grutto is écht een Nederlandse vogel. Tachtig procent van alle grutto’s in de wereld broedt hier. Het is onze verantwoordelijkheid de grutto te beschermen”, aldus Elshof op RTV Oost. Ook van invloed op het aantal weidevogels is de bemesting. Heel vroeger werd de mest op het land uitgereden, maar de laatste decennia wordt dit geïnjecteerd met gevolgen voor het bodemleven en dus het voedselaanbod voor vogels. Wie een opgedroogde koeienvlaai open peutert ziet wat er wordt bedoeld. Het wemelt van de wormen, torren en kevers. Tafeltje dekje voor vogels. Omwille van de uitstoot is teruggaan naar vroeger geen optie, maar verrijking van het bodemleven door het onderploegen van humusrijk materiaal is wellicht een stap in de goede richting. Neveneffect is dat humusrijke grond beter vocht vasthoudt waardoor de boer in droge periodes minder hoeft te beregenen.

Fractievoorzitter Jos Ramaker van Gemeentebelangen Dalfsen houdt zich al jaren met de steenmarter-problematiek bezig. Evenals zijn collega’s van andere politieke partijen ziet hij dat het probleem met het jaar groter wordt. Vooralsnog blijft het pappen en nat houden. De marter mag niet worden bejaagd, alleen vangen is toegestaan. De wet schrijft voor dat het dier binnen een straal van 200 meter van de vangplek moet worden uitgezet en dan begint het spelletje weer van voren af aan. De gemeente Dalfsen beschikt inmiddels over een digitaal meldpunt. Wie overlast of schade door marters ervaart kan dit hier melden. Op die manier wordt er data vergaard die bij de Rijksoverheid onder de aandacht kan worden gebracht.

Een doorgeknaagde kabel van een lambdasonde van een auto. Hier helpt alleen vervanging. (foto: Johan Bokma Fotografie)

Ooievaars eten kuikens van weidevogels, maar een mol gaat er ook best in. (foto: H.G. Foto)

LAAT EEN REACTIE ACHTER

Vul alstublieft uw commentaar in!
Vul hier uw naam in