OVERIJSSEL / ZWOLLE – De hoofdstad van Overijssel moet het binnenkort met een wethouder minder doen. Nelleke Vedelaar volgt Hans Spekman op als voorzitter van de PvdA. Vrijdagmiddag werd zij verkozen tot nieuwe partijvoorzitter van de partij die na de landelijke verkiezingen in maart van 38 naar 9 zetels ging.

Volgend jaar maart staan de gemeenteraadsverkiezingen op het programma en in de aanloop daarnaartoe hopen de sociaaldemocraten de kiezers weer voor zich te winnen. De Zwolse wil van de partij weer een warm nest maken en deze vanaf de bodem opnieuw vorm geven. Zij wil dat lokale initiatieven leidend worden voor de Tweede Kamerfractie. Dit past in de nieuwe toekomstvisie van de PvdA, geschreven door Paul Depla, burgemeester van Breda. Hij opperde dat het karakter van de partij moet veranderen. Het moet meer een beweging worden. Twee maanden terug gaf de veertigjarige Nelleke Vedelaar aan de partij te willen leiden. Dat gold ook voor Astrid Oosenbrug en Gerard Oosterwijk die als duo aan de slag wilden.

 

Sinds 2010 is Vedelaar wethouder in Zwolle. Ze heeft Zorg, Wonen, Armoedebestrijding, Sociale Zaken en Werkgelegenheid in haar portefeuille. Van 2006 tot 2010 was ze gemeenteraadslid. Het is nog niet bekend wanneer zij de voorzittershamer van Hans Spekman overneemt.