OVERIJSSEL – Ook de komende tijd moeten we zuinig omspringen met het water. Dat geldt zowel voor drinkwater als het oppervlakte- en grondwater. Dat adviseren het drinkwaterbedrijf Vitens en het Waterschap Drents Overijsselse Delta, De waterstanden zijn namelijk nog steeds laag en maatregelen tegen droogte blijven voorlopig van kracht.

Dat betekent dus kort douchen, geen drinkwater gebruiken voor het sproeien van de tuin en de vaatwasser pas aanzetten als hij vol is. Het mag dan hebben geregend, maar de hoeveelheid is bij lange na niet voldoende om het watertekort aan te vullen. Dan moet het tweehonderd dagen achtereen regenen.