DALFSEN – TPSolar, beoogd exploitant van het zonnepark aan de Hooiweg in buurtschap de Marshoek, is er woensdagavond vooralsnog niet in geslaagd de neuzen van de aanwezige buurtbewoners dezelfde kant op te krijgen. Integendeel, de weerstand was voelbaar en dat lag vooral aan de opstelling van TPSolar zelf. In oktober vorig jaar hield het bedrijf een informatiebijeenkomst over het 15 hectare grote zonnepark, maar daarna bleef het angstig stil. In de gemeentelijke commissievergadering van afgelopen dinsdagavond trokken buurtbewoners aan de bel over de gang van zaken, ook al omdat de raad die avond het zonnepark onder de loep zou nemen.

Omwonenden die de afgelopen maanden contact met de zonneparkbouwer probeerden te krijgen kregen nul op het rekest. Dat stond in schril contrast met de opmerking van Erik Wieffer, één van de directeuren/eigenaren van TPSolar. Hij gaf woensdagavond aan dat onder alle correspondentie staat vermeld dat belanghebbenden zoals omwonenden, altijd telefonisch of per e-mail contact kunnen opnemen, maar gaf ruiterlijk toe dat een tussentijdse briefing op zijn plaats was geweest. Wel verweet hij de gemeente Dalfsen een slordige agendaplanning omdat de informatiebijeenkomst van woensdagavond al lange tijd bekend was. Een toehoorster sprong daar onmiddellijk op in en maakt zonneklaar dat onderwerpen als deze altijd eerst in de commissie wordt behandeld en dan pas in de raadsvergadering: “Met al haar ervaring had TPSolar dit kunnen weten”.

Bij de bijeenkomst was een ruime afvaardiging van de gemeenteraad aanwezig, waaronder Gerrit Jan Veldhuis (VVD). Vanuit het oogpunt van participatie is hij benieuwd of de zonneparkbouwer zich houdt aan de toezegging dat er een verslag van de bijeenkomst wordt gemaakt. “Dan laten ze in ieder geval zien dat ze de participatie serieus nemen. Vanwege het draagvlak moet TPSolar er misschien wel voor kiezen het hele participatietraject over te doen”, aldus de VVD’er die zo zijn twijfels heeft of de zonneparkbouwer er in gaat slagen de neuzen alsnog dezelfde kant op te krijgen.

Donderdagmiddag belde de redactie van Vechtdal FM met Erik Wieffer van TPSolar en vroeg om een reactie: “We zijn al anderhalf jaar bezig met de voorbereidingen voor dit zonnepark. Inderdaad, bepaalde zaken in het proces hadden absoluut beter gekund, zeker de communicatie. Als een deel van het proces opnieuw moet, dan is dat maar zo. We hebben woensdagavond toezeggingen gedaan en op individuele vragen komen antwoorden. We willen een zonnepark realiseren waar ruim 5000 huishoudens van kunnen profiteren. TPSolar is een commercieel bedrijf en de gemeente Dalfsen heeft zichzelf klimaatdoelen gesteld. We hebben een omgevingsvergunning nodig om de SDE+ subsidie aan te kunnen vragen. Dan pas kunnen we iets neerzetten. Die energietransitie komt er hoe dan ook aan en wij willen zo snel mogelijk beginnen.”
TP Solar werkt samen met Solar-Konzept in Duitsland, een specialist op het gebied van het bouwen van grote zonneparken. Eerder realiseerde TPSolar zonneparken op voormalige vuilstortplaatsen in respectievelijk Lochem, Uden en Dordrecht, in grootte variërend van 10 tot 14 hectare. Het 15 hectare grote perceel aan de boorden van de Vecht in de Marshoek heeft een agrarische bestemming. Het gebruiken van landbouwgrond voor het bouwen van zonneparken is omstreden. Voorwaarde is vrijwel altijd dat initiatienemers goede afspraken moeten maken met omwonenden. Landbouworganisatie LTO vindt bijvoorbeeld principieel dat landbouwgrond niet moet worden opgeofferd ten gunste van zonnepanelen.

Vandaag wordt het onderwerp behandeld in de gemeenteraad van Dalfsen. Politiek wordt er gesteld dat de communicatie in dit traject niet goed is geweest. Dat is een waarheid als een koe, die achteraf ook makkelijk te stellen is. Of, om de koe er nog even bij te halen: achteraf kun je een koe in de kont kijken. TPSolar had ruim een jaar geleden eerst uitgebreid met de omgeving moeten praten was vorige week in de raadszaal te horen. Maar als bijvoorbeeld de wethouder dat zou hebben gedaan dan was het waarschijnlijk ook niet goed geweest. Want dan hadden raadsleden zich weer hebben afgevraagd waarom er met bewoners wordt gepraat over plannen die de gemeenteraad nog niet kende. Kortom: het is niet goed of het deugt niet.