OVERIJSSEL – Het door Dalfsenaar Wim Duteweerd fluisterbootje van gevlochten twijgen en koeienhuid trok wel de aandacht. Ook van de politie, die het gezelschap van het Binnenhof naar het Plein dirigeerde, de aangewezen plek om protest te laten zien en horen. Nadat Heetenaar Erwin Nyhoff op het Plein in Den Haag met The Sound of Silence van Simon and Garfunkel zijn statement had gemaakt tegen de aanvliegroutes van Lelystad Airport, gooiden de vele aanwezigen kleurige papieren vliegtuigjes door de lucht. Onmiddellijk daarna gingen de borden de lucht in met de namen van dorpen, steden en natuurgebieden die te maken krijgen met vluchten van en naar Lelystad Airport.

 

Zembla besteedde woensdagavond op NPO2 aandacht aan het luchtvaartbeleid in Nederland en Lelystad Airport in het bijzonder.

 

Het ‘stille’ protest van inwoners uit Overijssel, Gelderland, Drenthe en Friesland, strak geregiseerd door Gea de Wit-Verweij van HoogOverijssel, genereerde veel aandacht van Tweede Kamerleden. Onder hen Stientje van Veldhoven (D66), Suzanne Kröger van GroenLinks, Femke Merel Arissen van de Partij voor de Dieren, Maurits Von Martels (CDA), Rob Jetten (D66) en Dion Graus van de Partij voor de Vrijheid. Namens de Tweede kamer namen zij de petitie in ontvangst met maar liefst 80.000 handtekeningen van mensen die niet per se tegen de vliegroutes zijn als wel tegen de hoogte ervan. De deskundigen van HoogOverijssel zijn van mening dat het luchtruim heringedeeld moet worden voordat Lelystad Airport wordt geopend en staafden dat later op de middag aan de hand van gefundeerde onderzoekresultaten.

Maurits Von Martels was aangenaam verrast door de hoeveelheid handtekeningen die was verzameld. “Als Tweede Kamer zullen we nu de alternatieven moeten bekijken en moeten uitvinden hoe de vliegroutes tot stand zijn gekomen. Het ministerie weet wat er aan de hand is en wat er nog moet gebeuren”, aldus de CDA politicus die toezegde de vinger aan de pols te houden.

 

Uit de second opinion dat het Britse luchtvaartonderzoeksburo Helios in opdracht van staatssecretaris Sharon Dijksma uitvoerde, is inmiddels duidelijk geworden dat een van de vliegroutes van Lelystad Airport kan worden aangepast. Daarmee zijn de zweefvliegers van Aero Club Salland uit de brand, wat overigens niet wil zeggen dat het Vechtdal en de Sallandse Heuvelrug dan ook gevrijwaard zullen zijn van geluidsoverlast. Sterker nog, het probleem wordt verplaatst. In de nieuwe opzet is Vliegveld Teuge zwaar de klos. In een brief die Dijksma dinsdagmiddag naar de Tweede Kamer stuurde staat dat de vliegtuigen die vanaf 1 april 2019 vanaf Lelystad Airport vertrekken, hoger boven Gelderland gaan vliegen waardoor er minder geluidsoverlast zal zijn. Dalend verkeer boven Overijssel kan tot Flevoland langer achtereen hoger blijven vliegen, terwijl de vliegtuigen vanaf Lelystad Airport de provincie Flevoland iets hoger in en uit kunnen vliegen.

De bezorgde inwoners vinden de lange lage routes overbodig, niet wenselijk en niet veilig. Er wordt gevreesd voor geluidsoverlast in natuur- en stiltegebieden zoals het Overijssels Vechtdal, de Weerribben en de Veluwe. Hun voorstel is om de vliegtuigen hoger te laten vliegen wat brandstof scheelt en extra geluidsoverlast tegengaat. Daarnaast dringen zij aan op een nieuwe indeling van het luchtruim en de voorgenomen routes opnieuw te bekijken. Dat kan niet eerder dan in 2023, vooropgesteld dat de Luchtverkeersleiding de opdracht krijgt het luchtruim boven Nederland te herzien. Het eerste en laatste luchtvaartbesluit dateert uit de jaren vijftig en is hopeloos gedateerd.

De Luchtverkeersleiding Nederland (LVNL) oordeelde tien jaar geleden (in 2009) negatief over Lelystad Airport en de locatie in het bijzonder. De LVNL noemt het luchtruim boven ons land te klein om vliegverkeer van en naar het Flevolandse vliegveld in de toekomst vlot, nauwkeurig en betrouwbaar af te kunnen handelen. Zo blijkt uit een rapport van 7 juli 2009 dat Zembla in bezit heeft en dat nooit in de openbaarheid is gekomen. Via internet is het rapport niet te achterhalen, terwijl het ook op de website van de Alderstafel Lelystad ontbreekt, nota bene de opdrachtgever van het rapport. Omdat het niet openbaar is, wordt belanghebbenden, zoals omwonenden, de mogelijkheid ontnomen om op de inhoud te reageren.

 

“Uit het advies van de LVNL blijkt duidelijk dat het niet wenselijk is om de optie van Lelystad verder te onderzoeken. Eigenlijk adviseert LVNL de regering: u moet Lelystad helemaal niet willen, u moet dit niet verder uitzoeken, want het heeft geen zin”, aldus Alexander ter Kuile, voormalig secretaris-generaal van CANSO (de overkoepelende organisatie van alle luchtverkeersleidingsdiensten in de wereld).  Zembla besteedde woensdag op NPO2 meer aandacht aan het luchtvaartbeleid in Nederland en Lelystad Airport in het bijzonder.

 

De presentatie die luchtvaartdeskundige Alexander ter Kuile later die middag hield voor Tweede kamerleden, media en genodigden, was ontluisterend. Aan de hand van onweerlegbare feiten vergeleek hij Lelystad Airport met een opgewaardeerd stationnetje, terwijl de echte knelpunten bij grote broer Schiphol onopgelost blijven. Hij noemde het Nederlands luchtvaartbeleid onvolwassen en dat leidt – zo zei hij – tot onvolwassen resulaten. Tekenend in dat verband is ook dat er wat betreft de aanvliegroutes nooit overleg is geweest met omringende landen als België en Duitsland. Ter Kuile: “Hans Alders heeft al diverse keren gewaarschuwd dat de politiek aan zet is. De politiek moet de problemen erkennen en over de eigen trots heen stappen. Nederland verdient beter. Het mag niet zo zijn dat we na de Betuwelijn en HSL weer een debacle tegemoet gaan.”

Wim Liesker uit Ossenzijl van de Werkgroep Luchtruim Overijssel gaf aan dat als wordt vastgehouden aan de huidige luchtruim-indeling, dit negatief uitpakt voor alle partijen. Lelystad Airport zal niet kunnen groeien, flora, fauna en bewoners krijgen te maken met aanhoudend laag vliegverkeer en de kleine luchtvaart raakt volledig ondergesneeuwd. Business consultant Leon Adegast, secretaris van HoogOverijssel, maakte met zijn berekeningen gehakt van de Milieu Effect Rapportage (MER) van het ministerie van Infrastructuur en Milieu. Tot slot Ronald Termaat, directeur Koninklijke Nederlandse Vereniging voor Luchtvaart (KNVvL) en Hadriaan van Nes van de werkgroep Luchtruim van dezelfde vereniging. Zij somden de desastreuze gevolgen op voor de toekomst van de kleine luchtvaart als de huidige plannen worden voortgezet. De aanwezige politici werden met de neus op de harde feiten gedrukt. Jan Rooijakkers, voorzitter van stichting HoogOverijssel, keek dinsdagavond terug op een meer dan geslaagde presentatie, al blijft er meer dan voldoende werk aan de winkel.

(foto’s: Johan Bokma Fotografie)