DALFSEN – De dinsdagavond geïnstalleerde CDA-wethouder Jan Uitslag opent vanmiddag de buurtboomgaard op de hoek Pastoriestraat en Koestraat.

De mannen van loonbedrijf Pekkeriet en hovenier Rene Klein zijn vorig jaar flink druk geweest met de aanleg. Het beheer van de buurtboomgaard is in handen van woonstichting Vechthorst en vereniging Groen Gebogen.

Er staan twaalf hoogstam fruitbomen van boomkwekerij Veldhuis uit Hoonhorst. Over ruim een jaar kunnen de eerste appels, peren en kersen worden geplukt. Ook staan er blauwe, zwarte, rode en kruisbessen.

Wie goed kijkt ziet ook een aantal betonnen gootjes en ondiepe greppels. De regen die op het dak van de omliggende huizen valt, stroomt via de regenpijpen en gootjes naar de greppels. Hierdoor wordt het riool minder belast en wordt verdroging tegengegaan.

In de gemeente Dalfsen bestaat de zogenoemde afkoppelsubsidie.

Particulieren die op eigen erf een regenwaterberging willen aanleggen kunnen een subsidieaanvraag indienen. Vaak wordt gezegd dat de subsidie niet voldoende is voor de aanleg van regenwaterbergingen. De eenvoudige methode die is toegepast bij de buurtboomgaard toont aan dat het wel kan.