DALFSEN – “Han Noten heb ik door de jaren heen – vanaf het moment van zijn aanstelling tot nu – leren kennen als een toegankelijk en kundig bestuurder en meer recent als een plezierige collega in het college. Ja, ik vind het jammer dat hij gaat stoppen”, aldus wethouder Jan Uitslag.

“Gezien zijn capaciteiten en staat van dienst hielden we als fractievoorzitters bij de aanstelling al wel rekening met de mogelijkheid dat hij na zes jaar zou vertrekken. Dat hij langer is gebleven zegt wel iets over de plezierige cultuur waarin raad, college en ambtelijk apparaat samenwerken. Daarin is Han overigens medebepalend.

Bij zijn afscheid in het najaar zullen we wel uitgebreider ingaan op wat hij voor de gemeente Dalfsen heeft betekend, maar we hebben – gelukkig – eerst nog een aantal maanden samen voor de boeg.”