OVERIJSSEL – Omdat diverse plekken op de zogenoemde zanddijken langs de Vecht onvoldoende zijn hersteld van de langdurige droogte, is het Waterschap Drents Overijsselse Delta daar begonnen met het inzaaien van een mengsel van verschillende graszaden. Deze soorten kunnen goed tegen droogte en hebben een goede beworteling.

De reden dat dit gebeurt is dat zanddijken gevoeliger zijn voor droogte dan kleidijken. Water zakt namelijk sneller weg in zand dan in klei met het gevolg dat de bovenste laag sneller verdroogt. Dit is de laag waar de wortels van het gras zitten. Door de droogte zat er geen water meer in de dijken. Daardoor verdorde het gras en nam de sterkte van de grasmat af. De grasbekleding beschermt de dijk bij hoge waterstanden.

Met een machine die om de 10 centimeter gleufjes maakt wordt het grasmengsel ongeveer 3 centimeter diep ingezaaid. De grote rol achterop de machine drukt de gleufjes direct weer dicht.