OVERIJSSEL – Het is erg droog in Nederland en in het werkgebied van Waterschap Drents Overijsselse Delta is dat niet anders. Het waterschap wil laten zien hoe het omgaat met de droogteperiode en wat dit betekent voor het gebied. Om dit in beeld te brengen, is een online belevingskaart ontwikkeld. Foto’s, video’s en ander beeldmateriaal zijn gekoppeld aan een specifieke locatie op de kaart. Zo is van Assen tot Deventer te zien waar het waterschap aan het werk is en hoe droogte hier een rol speelt. Voor het bekijken van deze kaart klikt u hier.