OVERIJSSEL – De mensen van het Watermanagement Centrum (Rijkswaterstaat) in Lelystad en de waterschappen houden het waterpeil van de rivieren de komende dagen nauwlettend in het snotje. Vooral het peil in de Rijn mag op meer dan normale belangstelling rekenen. Op dit moment is het peil bij Lobith nu 14 meter boven NAP, dinsdagavond wordt een piek bereikt van 14,65 meter boven NAP. Dat is volgens Rijkswaterstaat een niveau dat eens in de vijf jaar voorkomt.

Normaal gesproken staat de Rijn bij Lobith in deze tijd van het jaar op 12 meter boven NAP. 

Hoogwater in de Waal, een aftakking van de Rijn (foto: ANP)
Oversteken in Nijmegen (foto: Emil Roes)
Genieten van het hoogwater in een kano bij Nijmegen (foto: Emil Roes)
Hoogwater in de Waal (foto: ANP)
 
 
 

Bij Lobith stroomt nu 6,5 miljoen liter water per seconde Nederland binnen. Dat is veel, maar volgens Rijkswaterstaat is er geen enkele reden tot paniek. “Deze waterstanden kunnen we prima aan”, zegt coördinator Harold van Waveren. Volgens hem zou het zelfs geen probleem zijn als er bij Lobith twee keer zo veel water binnenstroomt als nu.

Dat is mede te danken aan maatregelen die de afgelopen jaren zijn genomen, waardoor het rivierwater meer ruimte krijgt. De waterstanden in de Rijn en zijtakken van die rivier stijgen daardoor minder snel. Zo wordt de nevengeul van de Waal bij Nijmegen dit hoogwaterseizoen voor het eerst gebruikt.

Verder zijn de stuwen bij Driel, Amerongen en Hagestein helemaal opengezet. Daardoor wordt het rivierwater sneller afgevoerd. Bij de Haringvlietdam en de Afsluitdijk wordt volop gespuid in zee. Waterschappen voeren dijkinspecties uit en zetten extra pompen in.

Het waterpeil in het IJsselmeer en het Markermeer zal de komende dagen dalen. Het peil is nu erg hoog door het vele water dat via de IJssel binnenstroomt en de regen die in Nederland is gevallen. Door de harde wind kon er de afgelopen tijd niet altijd water worden afgevoerd naar de Waddenzee, maar inmiddels gebeurt dat volop.