DALFSEN – Vijf vrienden die al bijna dertig jaar eens per jaar naar Roemenië reizen om ter plaatse zieke mensen te helpen en hulpgoederen af te leveren, waaronder bijvoorbeeld tuinzaden. En als Roemenië hen niet bezig houdt dan zijn ze in december eensgezind bezig met het bakken van oliebollen waarvan de opbrengst naar de stichting Vrienden Oosteuropa gaat die daar dan weer hele goede dingen mee doet.

Momenteel is het vijftal actief in het zigeunerdorp Ileanda waar ze zieke kinderen helpen met medicatie of bijvoorbeeld het mogelijk maken van een operatie. En om te zorgen dat de onderwijzeres gemotiveerd blijft, wordt zij financieel ondersteund. Inmiddels verloopt de omvangrijke renovatie van het verzorgingshuis in Badeni naar tevredenheid. Deze voorziening omvat twee gebouwen voor ouderen en een losstaand pand waar de keuken en de voorraadkamer zijn gehuisvest en er een plek is voor de medewerkers. Eén van de twee huizen was verpauperd en stond al een paar jaar leeg met het gevolg dat dementerende ouderen werden ondergebracht bij leeftijdgenoten die helder van geest zijn. Een onwenselijke situatie die de vijf vrienden aangrepen om het eerste gebouw van het verzorgingshuis te renoveren zodat de dementerenden weer een eigen plek kregen.

Het gebouw is al voorzien van centrale verwarming, maar er moet nog veel meer gebeuren. Het enkel glas wordt vervangen door dubbel glas, deuren worden verbreed zodat bedlegerige mensen naar buiten kunnen worden gereden en er wordt heel veel geschilderd. De eerste veertig elektrische ziekenhuisbedden met splinternieuwe matrassen, gesponsord door Matrassen Groothandel uit Ommen, gingen vorige week op transport naar Badeni en zijn inmiddels afgeleverd.

Op de nominatie om te worden aangepakt staat het gebouw waar de keuken, de voorraadkamer en de verblijfplaats voor het personeel moeten komen. Bij de stichting zijn ook mensen uit Wierden betrokken. Onlangs droegen ze voor de renovatie van dit gebouw bij via de Vasten Actie Commissie in Wierden, een commissie van diverse kerken en scholen die met de vastenactie geld inzamelt voor projecten in het buitenland. De commissie koos dit jaar op een ander initiatief, maar de vrienden houden goede moed. Volgend jaar dienen ze een nieuwe aanvraag. De kans is heel groot dat de aanvraag dan wel wordt gehonoreerd. Zonder geluk vaart immers niemand wel.