Het provinciehuis in Zwolle (foto: provincie Overijssel)

 

 

OVERIJSSEL – De vorming van een nieuw provinciebestuur wordt een helse klus nadat de PvdA zich vorige week uit de onderhandelingen terugtrok met het CDA, de VVD, het Forum voor Democratie en de ChristenUnie. Hoe het verder moet, daarover vergaderen de politieke partijen vanavond. Rooskleurig ziet het er allemaal niet uit en veel opties zijn er niet. Dat meldt Kelly Adams in regionaal dagblad De Stentor.
 
Een meerderheid vinden, dat is niet het grootste probleem. Maar wie met wie, daar zijn de partijen het niet over eens. Tijdens het informatieproces hebben ze in een brief aan informateur Geert Jansen laten weten wat volgens hen kansrijke samenstellingen van een nieuwe coalitie zijn, maar in geen enkel geval zitten de partijen die genoemd worden daarover op één lijn.
 
Jansen zei eind vorige week ‘geschrokken’ en ‘zéér verrast’ te zijn door het handelen van de PvdA, die uit de coalitie stapte na grote kritiek van de eigen achterban op de mogelijke samenwerking met Forum voor Democratie.
“De gesprekken verliepen zeer constructief, we hebben het ook over landelijke politiek gehad. Die zou voor alle partijen, ongeacht uitspraken die er worden gedaan, géén invloed hebben op de onderhandelingen. Aan de gevoerde gesprekken over Overijssel kan het niet gelegen hebben.” 

Of het informatieproces nu helemaal opnieuw begint, zal vanavond duidelijk worden. Getalsmatig zouden de andere vier partijen samen verder kunnen. Immers, ze hebben een meerderheid van 25 van de 47 zetels, ook zonder de PvdA. Maar de ChristenUnie heeft al eerder aangegeven geen heil te zien in een puur rechtse samenwerking. Als informateur was Jansen vorige week in principe uitgespeeld. Als lijsttrekker van de grootste partij (CDA) had Eddy van Hijum zijn partijgenoot Bart Krol gevraagd als formateur op te treden. Krol is werkzaam bij organisatieadviesbureau Common Eye in Bilthoven en was tot en met maart 2016 gedeputeerde in Utrecht.