OVERIJSSEL – Op basisschool De Buitenhoeve in Eesveen (gemeente Steenwijkerland) leren de kinderen sinds begin van dit schooljaar op hun eigen niveau en tempo. Zo ontdekken ze hoe de varkentjes moeten worden verzorgd, want dat is daar net zo waardevol als leren lezen of rekenen. Volstrekt anders dus dan op een gewone school waar wordt gewerkt met gestandaardiseerde lesprogramma’s waarbij elk kind moet leren lezen in groep 3 of de tafels moet kennen in groep 4. Alleen omdat dit ooit zo is afgesproken. Bij De Buitenhoeve wordt vooral gekeken naar het moment zelf, waar het kind behoefte aan heeft. Een beetje volgens het principe van de vrije school.

Voor het gros van de kinderen was de overstap naar De Buitenhoeve een openbaring. Want ze zijn veel buiten en stil zitten op een stoel is er niet bij. En toch leren ze alles wat ze moeten weten. Lezen en rekenen leren ze spelenderwijs, bijvoorbeeld tijdens het voeren van de varkentjes.

In 2011 begon leerkracht basisonderwijs Linda Hollink van De Buitenhoeve met een unieke vorm van kinderopvang waar baby’s en peuters de wereld zelf kunnen gaan ontdekken. Lekker in de buitenlucht, in weer en wind. Zelfs slapen doen ze buiten!

Omdat er in de provincie Overijssel geen basisschool was te vinden met dezelfde inzichten, besloot  Linda samen met de stichting voor openbaar onderwijs Op Kop een pilot te houden. Van het Ministerie van Onderwijs heeft ze een schooljaar de tijd gekregen om inzichtelijk te maken dat de kinderen voldoende leren en dat deze vorm van onderwijs levensvatbaar is. Tussendoor toetst de inspectie of de school aan de kwaliteitsnormen voldoet. Mocht dat niet zo zijn, dan rest de Buitenhoeve-leerlingen niks anders dan terug te keren naar de gewone basisschool.