VILSTEREN – In watergang De Marswetering bij Vilsteren zijn de afgelopen maanden zeven vispassages aangelegd die het voor vissen eenvoudiger moeten maken om stuwen en waterbergingen te passeren. Tegelijkertijd werden de oevers meegepakt. Die kregen een natuurlijker aanzicht.

Ja, het waterschap Drents Overijsselse Delta maakt flink werk van het verbeteren van de water aan- en afvoer van de wetering in het Vechtdal in combinatie met het mogelijk maken van vismigratie. Het eerste resultaat is te zien in bovenstroomse gebied van stuw Vilsterskerkpad tot de stuw Aalshorsterpad. Het traject tussen stuw Aalshorsterpad tot aan gemaal Linterzijl komt volgend jaar aan de beurt. Als dat alles is gerealiseerd kunnen vissen vrij en ongehinderd opzwemmen vanuit de Sallandse wateren, de Nieuwe Wetering en het Overijssels Kanaal bij Laag Zuthem, naar het stroomgebied van het Vechtdal bij Vilsteren.

Wat opvalt is dat langs het water meer natuur is aangelegd in de vorm van bomen, bomenterpen en bos. Op sommige plekken is dood hout neergelegd als natuurlijke versmalling van de Marswetering. Afhankelijk van de waterstand ligt het hout soms boven en soms onder water. Op den duur moet dit alles tot een kwaliteitsverbetering van het buitenwater leiden. Als het vaak regent kan er meer water worden opgevangen en bij droogte kan het water juist langer worden vastgehouden.