OMMEN – Vier inwoners van de gemeente Ommen hebben donderdagochtend van burgemeester Hans Vroomen een koninklijke onderscheiding opgespeld gekregen. Dat gebeurde in De Carrousel. Voor hun inzet voor de Ommer gemeenschap werden Diny Ekkelkamp-Kerkdijk, Frouwke Doezeman-Makkinga, Albert van der Vegt en Harry Woertink in het zonnetje gezet.

Diny Ekkelkamp-Kerkdijk uit Lemele is zeer sociaal en staat iedereen met raad en vooral daad terzijde. Als er een hulpvraag is, dan is Diny nabij. Vooral de omgeving van Lemele en Archem haar in het hart. Haar vrijwillige activiteiten vinden grotendeels in en rondom deze buurtschappen plaats. Zij levert een grote bijdrage aan de onderlinge cohesie in het buitengebied van Ommen. Al twintig jaar langs besteedt zij haar meeste tijd aan haar bestuurslidmaatschap van de Zangvereniging De Lofstem. Zij bereidt de driewekelijkse vergadering voor en is daarbij aanwezig en ze beheert en archiveert onder meer alle bladmuziek. Samen met de dirigent en enkele andere bestuursleden kiest zij het repertoire voor kerkdiensten, concerten en overige optredens. Op de repetitie-avonden is zij aanwezig en neemt ze ouderen mee die niet zelfstandig naar de repetities kunnen komen. Vanuit haar functie bij de Zangvereniging de Lofstem coördineert Diny Kerkdijk elk jaar de zes Oud Hollandse Markten in Lemele. Haar schuur dient als opslag voor oud papier. Het gaat hierbij meer om het sociale aspect: een ontmoetingspunt met koffie en thee voor de bewoners van Lemele/Archem. Ze haalt ook boeken uit het oud papier die ze weggeeft of verkoopt. De opbrengst van ongeveer 100 ton ingezameld papier leverde ongeveer 6000 euro op voor de kerk in Lemele. De praalwagens voor de jaarlijkse de optocht tijdens Koningsdag in Ommen en tweejaarlijks voor het Lemels Feest, worden bij Diny gestald rn haar erf verandert dan in een bouwplaats voor praalwagens. Door deze activiteiten zorgt zij ervoor dat de hechtheid binnen de gemeenschap groot blijft en dat iedereen gemotiveerd blijft om in gemeenschapszin deel te nemen aan tradities en het maatschappelijk speelveld.

Diny Kerkdijk zit tevens in de ouderenreiscommissie en organiseert jaarlijks een busreis voor mensen ouder dan 65 jaar.Daarnaast collecteert zij al 35 jaar voor de Nierstichting. Zij was actief voor de basisschool waar zij in de oudercommissie zat. Ook was zij voorleesmoeder en overblijfmoeder en ging mee op schoolreis enz. Tevens was zij leidster bij Scouting Van Pallandt en ontfermde zich over asielzoekers die tegenover haar huis op een camping woonden.

Frouwke Doezeman-Makkinga wordt beschreven als een drijvende kracht achter haar vrijwillige activiteiten. Altijd zeer betrokken en inspirerend. Ze wordt geprezen om haar deskundigheid en vakmanschap tijdens het jureren en geroemd om haar nuchterheid, relativeringsvermogen en gevoel voor humor. Sinds 1971 is zij betrokken bij De Darde Klokke, opgericht door haar vader Dieks Makkinga. Dit is een driemaandelijks verschijnend tijdschrift over de geschiedenis van Ommen met bijna 1000 abonnees. Zij is actief als vrijwilliger bij het redigeren, controleren, typen en stencilen (tot de komst van de computer) van de verhalen voor het historisch tijdschrift De Darde Klokke. In 1987 Begon Frouwke als redactielid en schrijft gedichten in het Ommer dialect. Het doel is om het Ommer dialect in stand te houden en daarnaast informatie te geven over de geschiedenis van Ommen. Zij is een drijvende kracht achter de stichting en zet al jaren het werk van haar vader op zeer betrokken en inspirerende wijze voort. Meer dan 25 jaar, maakt zij deel uit van de jury van vereniging ‘Gemienschop van Oll Ommen’. Naast het in stand houden van het Ommer Dialect organiseert ‘Gemienschop’ meerdere activiteiten waaronder de jaarlijkse Pasen-optocht met versierde zwaantjes.
Naast bovengenoemde vrijwillige activiteiten is Frouwke sinds 1972 in meerdere functies actief voor de kerk. Ze was scriba en wijkouderling in het ouderenpastoraat. Haar beheersing van het Ommer dialect werd door de ouderen binnen het pastoraat bijzonder gewaardeerd.

Tevens maakt al meer dan 25 jaar deel uit van het 4-mei comité van de gemeente Ommen. Het comité is het eerste aanspreekpunt van de gemeente waar het de herdenkingen betreft en de leden van het 4-mei comité vertegenwoordigen hierin de inwoners van Ommen. Het comité beijvert zich voor het op waardige wijze herdenken van de oorlogsslachtoffers en burgerslachtoffers die sinds het uitbreken van de Tweede Wereldoorlog in oorlogssituaties en bij vredesoperaties zijn gevallen.

Albert van der Vegt is zeer begaan is met de geschiedenis van de gemeente Ommen en met de traditionele activiteiten in deze gemeente. Geschiedenis is en blijft zijn grote hobby. Zijn uitspraak “Je zoekt wat uit voor jezelf en doet een ander er weer plezier mee” zegt wat dat betreft genoeg. Hij wordt omschreven als een optimistische, goedwillende en behulpzame man waarop je nooit tevergeefs een beroep doet.

Op 20 januari 1997 werd de Historische Kring Ommen (HKO) opgericht en vanaf het allereerste begin maakt Albert van der Vegt deel uit van het bestuur. De Historische Kring Ommen heeft ruim 700 leden en beschikt over een eigen verenigingsruimte. Juist over deze ruimte zwaait Albert de scepter. Hij is geen vergaderman, alhoewel hij bij alle bestuursvergaderingen aanwezig is, maar hij zorgt voor de ruimte van de HKO. Albert van der Vegt is actief in verschillende werkgroepen, maar besteedt de meeste tijd aan de werkgroep genealogie. Op 12 mei 2016 fuseerden de Historische Kring Ommen en het Streekmuseum Ommen. De nieuwe organisatie heet het Cultuurhistorisch Centrum Ommen (CCO). Ook in het gebouw van het Streekmuseum verricht hij hand- en spandiensten. Hij is de technische man en het manusje van alles. Hij draait zijn hand niet om voor het maken van stopcontacten, het repaeren van tafels en het recht hangen van de schilderijen in het Streekmuseum. Jaarlijks zijn zo’n 7 Bissinghdagen in de gemeente Ommen. Tijdens de historische modeshow van de Historische Kring organiseert helpt steevast met opbouwen en het regelen van spullen. En als er modellen te weinig zijn op de catwalk, loopt hij zelf mee met de modeshow.
Tijdens de Bissinghmarkten helpt hij tevens mee met het opzetten en afbreken van kramen, maar helpt ook mee bij de verkoop achter de kraam. Hij laat zelfs ambachtelijke werkzaamheden zien aan de bezoekers, in een boerenkiel als een echte ‘touwslager’. Ook tijdens de jaarlijkse optocht op Koningsdag us hij in touw en fietst met de optocht mee om alles goed te laten verlopen.

Sinds 1971 is druk in de weer voor het tijdschrift De Darde Klokke. Hij begon als archivaris en is nu penningmeester. Hij werft adverteerders en doet de ledenadministratie en zorgt dat de Darde Klokke van de drukker bij de lezers komt. Voor de vereniging Gemienschop van Oll Ommer draagt Albert zijn steentje bij aan het jaarlijkse paasvuur. Hij is medeorganisator en zorgt onder meer voor de opbouw van het paasvuur en de bewaking. Daarnaast is hij jurylid bij de Palmpasenoptocht en is nauw betrokken bij het jaarlijkse eier-tikken in het centrum van Ommen. Al ruim 30 jaar lang helpt hij mee met het maken van kerstpakketten voor ouderen. Ook werkt hij mee aan de jaarlijkse rommelmarkt en draagt hij zijn steentje bij als vrijwilliger voor de plaatselijke kerk.

Wanneer de naam van Harry Woertink wordt genoemd, dan valt als eerste het woord ‘geschiedenis’. Uit alle stukken die zijn binnengekomen blijkt hoe betrokken de heer Woertink is bij de geschiedenis van de gemeente Ommen. Vanaf het begin maakt Harry Woertink deel uit van het bestuur van de Historische kring Ommen. Hij is contactpersoon van de werkgroep Tweede Wereldoorlog en vanuit die functie zit hij ook in het 4 mei comité. Jaarlijks is op de Besthmenerberg een herdenking. Door een werkgroep wordt het monument van Kamp Erika vervangen, zodat het meer de uitstraling en waarde krijgt die het werkelijk verdient. Harry is een van de initiatiefnemers om het huidige monument te vervangen. In zijn rol als bestuurder van het CCO en in zijn rol als commissievoorzitter van het Streekmuseum zet hij zich vrijwillig in voor veel activiteiten. Tijdens de organisatie van museumevenementen kan men altijd op hem rekenen. Voorbeelden hiervan zijn de tentoonstelling ‘Ommen 70 jaar bevrijd en het gevangenkamp ‘Kamp Erika’. Tevens is betrokken bij de organisatie van de Sallandse Markten en goedbezochte thematische avonden over historische onderwerpen in het Streekmuseum. Ook geeft hij rondleidingen in het museum en lezingen. Harry is bijzonder begaan met de geschiedenis van Ommen en omgeving. Bijna wekelijks verschijnen van zijn hand goed gedocumenteerde artikelen over de historie van Ommen in kranten en tijdschriften, historische bladen en op de website van OudOmmen.nl. De belangstelling voor zijn authentieke artikelen en verhalen is ongekend groot. Hij werkt nauwkeurig en weet tijdens vergaderingen altijd het historisch perspectief te zien en terug te halen hoe het vroeger zat. Hierdoor maakt hij de geschiedenis van Ommen toegankelijk. Voor alle instanties in de regio Ommen is Harry de aangewezen persoon om geschiedenis over willekeurige onderwerpen boven water te krijgen en dit vervolgens om te zetten in boeiende en verrassende artikelen. Naast zijn bestuurdersleven schrijft hij al sinds 1984 in het tijdschrift De Darde Klokke, vanaf 1995 tevens als eindredacteur.

Hij is daarnaast een groot liefhebber van de Ommer molens en streeft voor het behoud daarvan. Hij is een van de medeoprichters van de Stichting Ommer Molens in 1994. Met onderbrekingen heeft hij jarenlang een bestuursfunctie bekleed. Nu is hij alweer een aantal jaren secretaris van de stichting die de molens in de gemeente Ommen koestert. Harry Woertink is gediplomeerd molengids en is lid van de werkgroep Ommen Molendag. Naast al die bezigheden was Harry Woertink ook nog  raadslid voor de PvdA. De vorige raadsperiode was hij voor deze partij plaatsvervangend commissielid.

Hij steekt veel uren in het CCO, het Streekmuseum, De Darde Klokke, stichting Ommer Molens, de gids van Zonnebloemreisjes, de wandelgids met Landstede Welzijn Ommen en de gids bij stadswandelingen door Ommen. En of er niet genoeg uren in een dag zitten, is hij ook nog bestuurslid van de Open Monumentendag Ommen, mantelzorger/bewindvoerder, bestuurslid/voorzitter van Gemienschop Oll Ommer en initiatiefnemer van het gezamenlijk museumoverleg gehele regio